CargoIT bjuder in till seminarium den 23 maj på Arlanda, Sky City. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på flygbranschen. Inledningsvis presenterar Nils Paul från näringsdepartementet den nya flygstrategin. Flygstrategin syftar till att tydliggöra flygets roll som en del i transportsystemet och en av prioriteringarna i den nya strategin är utvecklingen av Arlanda som ledande storflygplats. Vidare presenterar CargoIT tillsammans med CHAMP Cargosystems den gemensamma satsningen på modern elektronisk flygfrakt och chefsredaktör Anders Karlsson på Transportnet berättar om trender och förändringar inom logistikbranschen. Avslutningsvis redogör CargoIT för de verktyg genom CIS helhetslösning som effektiviserar din verksamhet och ökar lönsamheten.

Agenda:

08:30 -08:45  Registrering och kaffe

 

08:45 – 09:00  CargoIT hälsar välkomna

 

09:00 – 09:45  Huvudtalare Nils Paul från Näringsdepartemetet presenterar regeringens nya flygstrategi- för flygets roll i framtidens transportsystem och satsningen på Arlanda som         ledande flygplats. 

 

09:45 -10:30  Joel Winninge vice VD CargoIT berättar om satsningen tillsammans med CHAMP Cargosystems på e-freight och logistik inom flygbranschen.  

 

10.30- 10.50  Fika & Mingel

 

10:50 – 11:20  Chefsredaktör Anders Karlsson på Transportnet om trender och förändringar inom transport- och logistikbranschen

 

11:20 – 12:00 Konkurrera på en föränderlig marknad och öka din lönsamhet - CargoIT presenterar verktygen genom en helhetslösning som effektiviserar din verksamhet. Bland annat berörs LogoCore 3Colorde nya reglerna för tullager, helt integrerade moduler och system, möjligheter med appar . Driftleverantören CoreIT berättar om fördelen med Cloud solution.

 

12:00- 13:00 Tid att träffa CargoIT och möjlighet att se CIS- Cargo Information System

 

Plats & Tid:

Arlanda flygplats, Radisson Blu Sky City Hotel
23:e maj 2017
08:30 – 13:00

 

För anmälan klicka här

Begränsat antal platser. Anmälan är kostnadsfri men vid uteblivet deltagande tas en avgift ut om 500kr om avanmälan ej görs.

Breadcrumbs