Storbritanniens premiärminister har nu formellt inlett ett utträde ur Europeiska Unionen

- För tull- och logistikbranschen kommer förändringen vara betydande. Över 50 % av Sveriges BNP är beroende av vår export. Den svenska exporten till Storbritannien uppgick 2013 till 71 miljarder SEK, vilket motsvarar 6,5 procent av den totala svenska exporten och 6,0 procent av importen. Storbritannien är Sveriges 5:e viktigaste exportmarknad och bara genom CargoIT´s system passerar ett stort antal transaktioner årligen, säger Christina Wiklund, ägare CargoIT.

Medan svenskarna förberedde sig för midsommar och semestrar röstade Storbritannien för att lämna den Europeiska unionen. Detta var en chock för många runt om i världen och ett nej som skulle innebära stor omställning för EU:s inre marknad och framförallt för Sveriges företag inom import och export. Idag blev det verklighet när Storbritanniens premiärminister Theresa May lämnar över brevet till Europeiska rådets ordförande om att åkalla Lissabonfördragets artikel 50 om att lämna den Europeiska Unionen.

Som första aktör inom IT-lösningar för logistikbranschen knyter CargoIT ihop logistikföretagens olika verksamhetsprocesser i en unik plattform kallad CIS – Cargo Information System. I den ingår valbara moduler inom spedition, transport, tull och lager.

 

- Ökade krav på kund- och leveransservice samt system som ökar företags effektivitet och lönsamhet gör att intresset för IT-lösningar är mycket påtagligt. I en bransch som just nu växer både nationellt och internationellt och samtidigt genomgår stora förändringar krävs det att hålla sig uppdaterad för att kunna möta morgondagens utmaningar, detta för att kunna dra fördel av den växande marknaden, säger Joel Winninge vice VD CargoIT.  

 

En helhetslösning medför en samlad översikt över verksamheten och alla dess delar vilket underlättar styrning och planering av den. En sådan lösning ger också ökad möjlighet till uppföljning och utvärdering av verksamheten som helhet samt varje del för sig. Företag inom logistik- och transportbranschen har vanligen flöden som genomgår flera olika, både interna och externa, verksamhetsområden som exempelvis upphämtning, lagring, omlastning, transportbokning, förtullning och leverans. Desto fler processer som ingår i ett flöde, desto större är behovet idag av en översiktsbild.

tollCargoIT möter behovet av en växande handel med Norge med att nu utöka systemens omfattning och möjligheter. Ny funktionalitet sjösätts för export och import med en turn-modell samt att översättning av varukoderna möjliggörs vilket kommer förenkla handeln med Norge.


Nyligen presenterades siffror som visar att e-handeln kommer växa med över 17 procent under 2017. Samtidigt visas att just svensk e-handelsexport främst går till Norge och att vårt grannland även är en av Sveriges största handelspartners.


Många av CargoIT´s befintliga kunder har flöden till och från Norge vilket gör att vi vill förse dem med tjänster som stödjer och förenklar dessa processer. Flöden blir smidigare och det kommer framförallt att bli enklare att hålla verksamhetens alla aktiviteter under ett och samma tak. - vice VD Joel Winninge.


Under andra kvartalet 2017 initieras projektet med en funktionalitet för export och import med en turn-modell. Med den kan man använda exporten från Sverige som underlag för att skapa importdeklarationen till Norge och tvärtom. Även översättning av varukoderna kommer att möjliggöras vilket förenklar handel mellan Sverige och Norge.

Breadcrumbs