CargoIT integrerar mot Visma Business

Nu integrerar CargoIT sina moduler mot ekonomisystemet Visma Business. Detta innebär en utökning av de olika affärssystem som CIS-modulerna kan kopplas till. Rent praktiskt betyder det att det går att skicka information mellan CIS och Visma Business vilket förenklar och effektiviserar arbetsprocesser. Det bidrar till säkrare och snabbare informationsflöden vilket är betydelsefullt i en bransch där det ständigt sker snabba förändringar. Med detta skapar CargoIT möjligheter för sina kunder att stärka sin verksamhet.

Visma logo

 

Breadcrumbs