Förenklad process med ny version av Intrastat

Nu finns en uppdaterad version av modulen för Intrastat tillgänglig hos CargoIT för rapportering till SCB. Den nya modulens funktionalitet förenklar hanteringen för företagens registrering genom att ett minimum av data behöver registreras. Modulen finns integrerad i CIS Tull 3.0 men kan även köras som separat modul. Registrering av ärenden görs direkt i modulen eller via EDI från annat system och varje ärende, alternativt periodvis, kan sändas elektroniskt till SCB vid valt tillfälle. Systemstöd ges vid registrering av ärenden genom bl.a att fakturavärde och vikt räknas ner per respektive varurad. Systemet lär sig allt eftersom vilka varukoder med tillhörande information som tidigare använts. Nollrapporter skapas med automatik för period då inga ärenden registrerats. Som ombud finns möjlighet att ta ut debiteringsunderlag innehållande information om utförda ärenden samt möjlighet att skapa fakturor utifrån utförda intrastatärenden. 

Breadcrumbs