Tack till Lars Hjälmered, en av huvudtalarna på CargoIT's senaste seminarium

CargoIT tackar Lars Hjälmered, riksdagsledamot och vice ordförande i Näringsutskottet, som var en av huvudtalarna under seminariet den 23 maj. Han talade om det högaktuella ämnet hamnkonflikten i Göteborg, samt möjliga lösningar på konflikten. Presentationen öppnade upp för en spännande diskussion med publiken!

IMG 0052 hemsidan

Breadcrumbs