Moderna och effektiva IT- och logistiklösningar för industrin och tillverkande företag

Skriv ut

Moderna och effektiva IT- och logistiklösningar för industrin och tillverkande företag

Moderna och effektiva IT- och logistiklösningar för industrin och tillverkande företag. Med integrerade moduler för Transport och Tullhantering kan ditt företag ta full kontroll över verksamhetens processer. Slipp onödig outsourcing av företagets logistikflöden och få istället all nödvändig information tillgänglig inhouse via en och samma plattform- CIS- Cargo Information Systems. CargoIT erbjuder tredje generationens IT-system inom spedition, transport, lager och tull - CIS. De ingående modulerna är användarvänliga och intuitiva.  De är uppbyggda för att vara enkelt anpassningsbara för olika behov gällande användning/användare/teknik. En stor fördel med den nya tekniken är att systemen blir helt skalbara, dvs. man kan ha tillgång till samma funktionalitet i ett litet användarsystem för en användare som i det stora företagets system med flera hundra användare. Plattformen är webbaserad med modulerna integrerade i molnet.

Export och import mellan Norge, Örebroregionen och hela Sverige kan effektiviseras

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners och exportländer. Basen utgörs av tillverkande och industriföretag som är navet för svensk tillväxt. Örebroregionen spelar en viktig roll när det gäller logistikflöden och inte minst godstransporter. Bara mellan 2017 och 2018 ökade exporten med 15 procent mellan Sverige Norge, detta trots att många företag och företagare möter och upplever stora hinder just gällande export och import länderna emellan. Business Sweden visar i en rapport att hela 65 procent är missnöjda med sina distributörer. Potentialen att effektivisera och intensifiera handeln mellan länderna är mycket stor. Som en ledande IT leverantör av logistiklösningar erbjuder CargoIT lösningar för att förenkla ditt företags hantering av export och import mellan Sverige, Norge och globalt.  

Turnfunktion- kör raka vägen mellan länderna och slipp ombud

I vårt system CIS- Cargo Information System slipper du krångliga ombud för dina export- och importdeklarationen. Istället skapar du enkelt exportdeklaration i Sverige som då samtidigt skapas i Norge. På så sätt är alla papper för deklaration länderna emellan klara och chauffören kan köra raka vägen över gränserna. Informationen om tullförfarandet finns integrerat och tillgängligt i företagets nuvarande affärssystem och onödig byråkrati kan undvikas.

 

 

Funktionalitet CIS Tull 3.0 samt CIS Transport 3.0

CIS Tull 3.0- Tullsystem med stöd för import, export, ncts, avisering och tullager (artikel- & ärendebaserat)

CIS Tull 3.0 är IT-systemet som möter både dagens och framtidens behov inom tull. Det är byggt för att kunna klara en snabb och flexibel informationshantering. Tullsystemet är komplett med koppling till TDS och NCTS för importerande-, exporterande-, transporterande- och ombudsföretag. Vidare finns moduler för Tullagerbokföring och Aktiv förädling.

CIS Tull 3.0 är användarvänligt med ett modernt gränssnitt som hjälper dig med dina tullärenden. I systemet finns det möjlighet att skapa egna mallar och få automatisk uppdatering av Tulltaxan och valutor. Det är uppbyggt modulärt med ny teknik vilket förenklar anpassningar till myndigheters krav samt kundens önskemål.

CIS Transport- Webbaserat CIS transportbokningssystem med användaren i fokus

CIS Transport är en helintegrerad del i CargoITs egenutvecklade logistikplattform CIS – Cargo Information System. Modulen är byggd för att användaren på ett rationellt och användarvänligt sätt ska kunna sköta sin orderhantering, transportplanering och fakturering. Systemet har ett dynamiskt användargränssnitt vilket möjliggör anpassning av information som ska visas för en viss användargrupp. CIS Transport är som övriga moduler i CIS webbaserat, med åtkomst varifrån som helst, med vilken enhet som helst – när som helst.

Orderhantering – manuell registrering, snabbregistrering, import av fil, automatisk generering, kopiering, mallar och planorder

• Kundwebb, kundbokningar direkt till systemet samt ”Track and Trace”