Tullverket stoppar driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring

Skriv ut

Tullverket har beslutat att inte införa den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring som planerat den 1 februari 2019. Orsaken är att EU-kommissionen har lämnat ett förslag som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas. 

EU- kommissionens arbetsgrupp har konstaterat att det finns mycket stora skillnader mellan den nuvarande lagstiftningen i bilaga B och de it-system som berörs av uppgifterna, exempelvis NCTS, AES och ICS2. Harmonisering mellan systemen i de olika medlemsländerna är nödvändig för att systemen ska kunna fungera ihop. Detta gäller inte minst den uppdaterade summariska införseldeklarationen som ska driftsättas år 2021.

Tullverket arbetar nu vidare med att planera för när vi kan starta upp arbetet igen. I dagsläget vet de inte när det kommer att vara klart men troligtvis tidigast under år 2020.

 

Tillfällig lagring är en del i omprövningen i samband med det nya Tullagerförfarandet. CargoIT ligger i framkant och har redan påbörjat implementationen av de första meddelandena. Vi följer nu noga utvecklingen framåt och besluten från EU- kommissionen och Tullverket. 

Mer info hos Tullverket: https://tullverket.se/nyheter/nyheter/driftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringstoppas.5.5b650cc5167830f65e5466.html

För frågor kontakta:
Johan Eriksson, produktchef CargoIT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.