APP för CIS Transport

CIS Transport App för iOS och Android

Det händer mycket på transportmodulen och nu kan chaufförerna se sina orders i en app anpassad både för mobil och surfplattor. CIS Transport App erbjuder funktionalitet för att göra det dagliga arbetet roligare och mer effektivt för chaufförerna - men också underlätta för personalen på kontoret. Rapportering till kunden blir allt viktigare och med en chaufförsapp visas statusar i realtid i huvudsystem och kundwebb. På detta vis kan kunden se status på sina orders och ni kan erbjuda era kunder en högre servicenivå.

CargoIT's transportapp är kompatibel med iOS och Android och distribueras via Apple VPP account och Google Store.

 

Funtktionalitet som ingår är:

- Statushantering av orders

- Scanning av streckkoder

- Redigering av orders och gods

- Uppladdning av foto och signering

- Navigation med koppling till order

 

 

 

Appen erbjuder en smidig scanningsfunktion där enhetens kamera används. Siktet sköts med skärmen och strecket blir grönt när streckkoden har lästs av korrekt.

Vid scanning av fraktsedelsnummer eller ordernummer kommer du in i rätt order automatiskt

 Användargränssnittet är utvecklat för att vara användarvänligt och intuitivt.

Breadcrumbs