I april månads nyhetsbrev finns en inbjudan till CargoITs seminarium om brinnande aktuella ämnen inom branschen, om den nya integrationen mellan CIS Spedition – Visma.net samt om nya funktionaliteter i CIS Tull med fakturering och kostnadshantering

Seminarieinbjudan - Brexit, hamnkonflikten och världsledande sjöfrakt

Välkommen till CargoIT´s seminarium i Göteborg den 23 maj som gästas av Lars Hjälmered, vice ordförande i riksdagens näringsutskott samt Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren. De kommer bl.a. att tala om hur sjöfrakten har påverkats av hamnkonflikten i Göteborg samt om hur Brexit kan komma att innebära nya handelshinder för branschen. CargoIT kommer även presentera den nya gemensamma satsningen med INTTRA.

Fullständigt program och anmälan finns i länk.

https://www.cargoit.se/sv/nyheter/145-seminarium-23-maj-i-goeteborg-med-brinnande-aktuella-aemnen-brexit-hamnkonflikten-och-vaerldsledande-sjoefrakt


Varmt välkommen!

 

Ny integration mellan CIS Spedition – Visma.net

Bland många redan befintliga integrationer mellan CIS Spedition 3.0 (som är en helintegrerad del i CargoITs logistikplattform CIS) och olika Ekonomi-system finns nu även integrationen mot Visma.net tillgänglig vilket förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet.  Här finns möjlighet till bl.a. överföring av Kundfakturor/Kundinformation från CIS till Kundreskontra och Bokföring, återkoppling av kundinbetalningar till CIS samt överföring av Leverantörskostnader till CIS från Visma.net. Den 26 april finns CargoIT på plats på Visma Spcs Integrationsmässa i Göteborg och berättar mer om den nya integrationen.

 

CIS Tull – med fakturering och kostnadshantering

CIS Tull är byggt för att kunna klara en snabb och flexibel informationshantering i ett användarvänligt och modernt gränssnitt. Systemet ger stöd för import, export, ncts, avisering och tullager (artikel- & ärendebaserat). För att ytterligare effektivisera och förenkla finns nu möjlighet att hantera alla kostnader och matcha mot Tullräkningen (med full automatik), möjlighet att fakturera från CIS Tull, skapa ekonomiska rapporter för uppföljning och avstämning samt många färdiga integrationer mot olika ekonomisystem.  CIS Tull är uppbyggt modulärt med ny teknik vilket förenklar anpassningar till myndigheters krav samt kundens önskemål.

 

 

Ett spännande år har tagit fart och för IT- och logistikbranschen blir utmaningarna allt större för att kunna tillgodose sina kunders mer komplexa krav. CargoIT´s fokus kommer vara utveckling av avancerade men framförallt användarvänliga systemlösningar som ligger i framkant och som kan möta kraven. Vi ser fram emot ett år av intensiv och spännande utveckling för effektiva och konkurrenskraftiga system och moduler som kan öka möjligheterna för våra kunder. 

 

Nya funktioner tillgängliga i helhetslösningen CIS- Cargo Informations System

CargoIT´s IT-lösning CIS är under ständig utveckling för att kunna möta framtidens krav. I början av året uppdaterar CargoIT sin IT- lösning -CIS- vilket innebär att det kommer finnas möjlighet till funktionalitet som aktiv förädling och elektronisk rapportering av intrastat. De nya funktionerna innebär bland annat en effektiv förenkling av företags tillståndsprocesser för aktiv förädling samt att kravet från Statistiska Centralbyrån (SCB) på elektronisk rapportering för intrastat uppfylls. Detta kan då utföras från ett och samma system – CIS. Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta del av detta får du gärna höra av dig.

 

Det nya tullagerförfarandet uppskjutet till 1 november 2018

I maj 2018 var det meningen att de nya kraven på tullager skulle träda i kraft men detta är nu uppskjutet till 1 november 2018. Den nya tullagerförfarandet innebär stora förändringar för innehavare av tullager då alla tidigare tillstånd nu omprövas av Tullverket. Bland annat skall nya meddelanden samt ny typ av bokföring införas. CargoIT har varit tidigt ute och har redan nu kunder i drift med de meddelanden som hittills finns tillgängliga hos Tullverket.
Hör av dig till CargoIT så kan vi hjälpa dig med både vägledning i din omprövning samt diskutera och föreslå systemlösningar som passar ditt företag.  


CargoIT i IntelligentLogistik och Transportnet om lanseringen av nya modulen Aktiv förädling
– Med en sådan modul för Aktiv förädling ser vi en stor potential hos många idag redan existerande företag i Sverige att effektivisera och förenkla sina verksamheter men framförallt att spara kostnader både för tull o andra avgifter likväl som administrativt, säger vice vd CargoIT Joel Winninge.


Modulen för Aktiv förädling är helintegrerad i övrig funktionalitet i CIS för hantering av import- och exportdeklarationer. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för de ingående artiklarna, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå inom givet tillstånd. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar med automatik för att göra processen så smidig som möjligt.
Läs mer i: Transportnet och IntelligentLogistik 

 

 

 

 

I oktober månads nyhetsbrev kan du läsa om hur CargoIT har utvecklat ännu en ny funktionalitet för att underlätta våra kunders dagliga arbete. Funktionen innebär en reducering av arbete och resursåtgång samtidigt som den ser till att krav från Tullverket uppfylls. I nyhetsbrevet kan du även läsa om Tulldagen där CargoIT deltar. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa oss och prata tullfrågor! 

 

File-upload
CargoIT lanserar nu File-upload, en ny funktionalitet i CIS Tull som gör det möjligt att ladda upp externa filer till sina tullärenden. Det innebär att all information tillhörande ett specifikt ärende kan sparas och arkiveras genom ett och samma system. File-upload är ett stort steg mot att frångå den fysiska dokumentlagringen och istället spara all dokumentation elektroniskt. Från Tullverket finns det krav på att dokumentation måste lagras och File-upload innebär en reducering av både arbete och resursåtgång för att uppfylla det kravet. 
Denna funktionalitet kommer stärka er tullverksamhet och bidra till effektivisering av ert arbete.

 

Tulldagen

Tulldagen är ett årligt förekommande evenemang som handlar om att sammanföra olika aktörer kopplade till tullbranschen. Eventet tar plats i Stockholm, Göteborg och Malmö och dagarna erbjuder möjligheter att dela kunskap och diskutera idéer kring tullfrågor. CargoIT finns på plats på samtliga platser och ser fram emot att få träffa er samt att få visa vår kompentens inom ämnet och vilket stöd vi kan erbjuda företag.

Bannner 2017 003

Läs mer genom att klicka HÄR

 

 

Under hösten 2017 har vi många intressanta och roliga projekt på gång. Vi jobbar med att stärka alla delar av CIS; Spedition, Transport, Tull och Lager. Det är en spännande tid vi har framför oss och det kommer hända mycket. Ett tips är att hålla ett öga på våra uppdateringar och utskick för att på så sätt hålla sig informerad om vilka nya funktionaliteter och aktiviteter som kan underlätta för er verksamhet. 

I december månads nyhetsbrev kan ni läsa om nya funktionaliteter som CargoIT har stärkt sina system CIS Tull 3.0 och CIS Spedition 3.0 med. Tillgängligt finns nu en funktion för aktiv förädling samt att det numera även är möjligt att attestera elektroniskt inlästa CASS-fakturor och tullräkning i systemen. Nyhetsbrevet avslutas med att belysa de fördelar som en helhetslösning innebär och varför det är viktigt för CargoIT att erbjuda sina kunder detta.

 

Aktiv förädling
För att stärka CIS Tull 3.0 finns nu funktionalitet som stödjer förfarandet om aktiv förädling direkt från systemet. Tillstånd för aktiv förädling söks hos Tullverket och det kan bland annat medföra tullbefrielse på importerade varor som ska bearbetas eller repareras. Tillståndet innebär att det inte krävs en importlicens och att det inte är några avgifter för antidumpningstullar. Beroende på vad tillståndet säger avgör det vilka meddelandetyper som kan skickas, hur länge artiklar får lagras samt vilket värde de får uppnå.

I CIS Tull 3.0 finns nu en modul för aktiv förädling tillgänglig. Modulen är helintegrerad med import- och exportfunktionalitet. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för artiklar, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar för att göra processen så smidig som möjligt.

CargoIT utvecklar ständigt samtliga moduler i CIS för att förenkla och effektivisera våra kunders processer. Med stöd för aktiv förädling i CIS Tull 3.0 stärks systemet ytterligare och följer Tullverkets krav vid förädling av varor.

 

Attestering av CASS-fakturor och tullräkning

CargoIT har nu gjort det möjligt att kunna attestera både CASS-fakturor och tullräkning direkt från CIS Spedition 3.0. De läses in elektroniskt och matchas mot uppdrag i systemet. Kostnaderna matchas och fördelas per automatik och det skapas färdiga underlag för attestering och inläsning i leverantörsreskontra samt bokföring. 

 

Helhetslösningar
Vi på CargoIT strävar efter att optimera arbetsprocesser för våra kunder. En del i detta är att göra det möjligt att knyta ihop olika verksamhetsprocesser så att information registreras och hanteras i integrerade system. CIS – Cargo Information System, den moderna molnbaserade plattformen, ger möjlighet att koppla ihop moduler som spedition, transport, tull och lager. Med en helhetslösning är det möjligt att få en samlad översikt över verksamheten och dess olika delar vilket underlättar styrning och planering av den. Det gynnar även uppföljning och utvärdering av verksamhetens olika delar. CargoIT vill göra det möjligt för sina kunder att utvärdera varje del i verksamhetens flöde för att på så sätt kunna planera och styra sina processer mot ökad lönsamhet.

Utvecklingen går ständigt framåt hos CargoIT. I september månads nyhetsbrev kan du läsa om en ny funktionalitet som utvecklats för att stärka CIS och underlätta för dess användare. För att kunna möta efterfrågan på utveckling inom en ständig föränderlig bransch har CargoIT valt att utöka personalstyrkan med två utvecklare med hög kompetens inom området. Med stärkta resurser är arbetet inför hösten i full gång och fler nyheter kommer. Vill du träffa oss och prata tullfrågor kan du få chansen under Tulldagarna som går av stapeln i oktober. CargoIT kommer att deltaga och ställa ut i vanlig ordning.

 

Tillskott hos CargoIT
CargoIT har under sommaren anställt två utvecklare med hög kompetens som vi välkomnar till företaget! Det är viktigt för CargoIT att kunna möta branschens behov och väljer därför att genom en utökning av vår personalstyrka försäkra sig om att hela tiden ligga i framkant med produktutveckling.

 

Leverantörsfakturor
I CIS Spedition är det nu möjligt att göra en komplett registrering och attestering av leverantörsfakturor som sedan integreras mot ett ekonomisystems leverantörsreskontra och bokföring. Det innebär att leverantörsfakturan registreras i sin helhet i CIS Spedition och belastar avsedda uppdrag och/eller fördelas på samlastningar. Kostnaderna matchas mot ev. förväntade kostnader i CIS och skapas som faktiska samtidigt som en differenslista upprättas med ev. differenser mellan förväntad och faktisk. Detta är en ny funktionalitet som stärker CIS och det erbjuder användaren möjligheten att i ett och samma system enkelt ha koll på resultat ner på uppdragsnivå liksom på övriga begrepp i verksamheten.

 

TulldagenTULLDAGEN.se750x350
Varje år anordnas Tulldagen i Stockholm, Göteborg och Malmö och CargoIT kommer i vanlig ordning att ställa ut och deltaga på samtliga platser. Dagarna erbjuder tillfällen för olika aktörer inom branschen att träffas och diskutera tullfrågor och att bli informerad om hur framtiden för tullen ser ut. Det är med andra ord ett väldigt bra tillfälle att uppdatera sig om nyheter och vad som kan komma att bli viktigt för det egna företaget. CargoIT ser fram emot att träffa aktörer av olika slag och utbyta kunskap, idéer och förhoppningar gällande tull samt att få visa vår kompentens inom ämnet och vilket stöd vi kan erbjuda företag.

Läs mer genom att klicka HÄR

 

Sida 1 av 2

Breadcrumbs