Månadens nyhetsbrev handlar om förberedelser inför framtiden. CargoIT gläds åt godkännande av slutprov för CWHOP – tullagerdeklaration/standarddeklaration för hänförande till tullager och Christina Wiklund delger sina tankar kring Brexit i en artikel i DI – Intelligent Logistik. Slutligen sammanfattas seminariet som CargoIT anordnade i slutet av maj med ämnen rörande framtidens logistik i en artikel i Transport Logistik idag.


CargoIT har fått slutproven godkända av Tullverket angående standarddeklaration

CargoIT fick under måndagen den 22a maj sina tester godkända för CWHOP – tullagerdeklaration/standarddeklaration för hänförande till tullager. Vi är mycket stolta över att vara tidigt ute och troligen först, om inte bland de första, med att få testerna godkända. Efterlängtad implementering ut till kund kan nu genomföras med en uppdaterad tullagerbokföring kopplad till CWHOP meddelanden.

Kontakta CargoIT för mer information om vad detta kan innebära för din verksamhet.


Christina Wiklund, ägare CargoIT, intervju i DI - Intelligent Logistik- om att Brexit kommer påverka logistikkedjorna i stortScreen Shot 2017 05 22 at 08.28.55download

Enligt Christina Wiklund, ägare CargoIT, kommer Brexit att påverka logistikkedjorna i stort. – Det är något vi redan märker att företagen oroar sig för innan regler och bestämmelser är fastställda. Det kommer att behövas någon form av tullförfarande, med längre ledtider vid export och import som följd. Allt kommer att ta längre tid. Kortare ledtider är en av nyckelfrågorna för handelsföretag idag, att det går åt fel håll är bekymrande. Det går inte att räkna med att allt ska lösa sig, menar Wiklund.

– Mitt råd är att ha med sig tullverket från början i det man vill göra, så att man inte gör onödiga, kostsamma fel. Brexit öppnar för fallgropar men också för nya flexiblare och smartare systemlösningar inom gränsöverskridande logistik. – Det blir också kanske ännu mer värdefullt i framtiden med välfungerande systemstöd, säger Christina Wiklund.

Läs hela intervjun här


Transport Logistik idag rapporterar från CargoIT´s seminarium på Arlanda

I månadens Transport Logistik idag kan en läsa om seminariet som CargoIT anordnade den 23e maj på Arlanda flygplats. Fokus låg på flygfrakt och framtidens logistik och artikeln är skriven av Anders Karlsson som var på plats och dokumenterade förmiddagen i skrift och bild. Artikeln redogör för Nils Pauls föredrag om den nya flygstrategin som regeringen har tagit fram och om aktuella händelser i logistikbranschen. Den sammanfattar även det gemensamma föredraget om satsningen på e-freight som hölls av CargoIT och CHAMP Cargosystems. Använding av ett modernt och lättanvänt gränssnitt, XML, tillgodoser krav och behov inom e-freight.

Läs hela artikeln här

I maj månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om CargoITs seminarium den 23 maj. Missa inte att anmäla dig och dina kollegor, agendan består av många intressanta föredrag om logistikbranschens framtid. Utöver detta kan du även läsa om hur CargoIT gärna hjälper er att belysa potentialen i er verksamhet samt hur en välutvecklad kundportal tar er servicegrad mot era kunder till nya höjder.


CargoIT bjuder in till seminarium på Arlanda 23 maj om konkurrenskraftig logistik
Konkurrera på en föränderlig marknad och öka din lönsamhet. CargoIT bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium den 23 maj på Arlanda. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på verktygen som effektiviserar din verksamhet, de nya reglerna för tullager, helhetslösningar, cloud solution, nya möjligheter med appar. Näringsdepartementet presenterar den nya flygstrategin där en viktig prioritering är Arlanda flygplats och CHAMP Cargosystems tillsammans med CargoIT presenterar det gemensamma samarbetet gällande elektronisk flygfrakt. Chefredaktör för Transportnet följer upp trender i logistikbranschen. reger

Fullständigt program och anmälan finns HÄR

 

Proof of Concept

CargoIT strävar efter att tillsammans med kund utforma uppsättningen av system och funktioner för att kunna bidra med bästa möjliga stöd för kundens verksamhet. Därför erbjuder vi initialt en förstudie där vi går igenom kundens arbetssätt och processer. Förstudien är välgrundad i verksamhetens processer och kunden får en egen installation av systemet som kan användas en begränsad tid samt utbildning. Det innebär en chans att se hur CIS kan påverka och underlätta det dagliga- och långsiktiga arbetet och se vilken potential som finns i det nya systemet.

Utifrån det tar CargoIT fram ett förslag på hur CIS kan anpassas och formas för att stötta processer och flöden på bästa sätt. Detta presenteras i en rapport som tillhandahålls av CargoIT.

Proof of Concept innebär att kunden kan känna trygghet i hur CIS kommer att implementeras och hur de befintliga arbetsrutinerna kan komma att påverkas. Det ger även en försäkran om att lösningarna känns bra och välfungerande för verksamheten.

 

Ny kundportal - ökad servicegrad gentemot kunder

CargoIT har en ny kundportal under implementering. Byggd i ett modernt dynamiskt gränssnitt kan den anpassas efter kundens behov och även för olika typer av enheter. I portalen kommer kunden ha möjlighet att vid registrering av uppdrag, innan bokning, få prisuppgifter alternativt kunna skicka en offertförfrågan. Vid själva registreringen av uppdrag erbjuds hjälp av mallhantering och genom Track and Trace kunna se status på dem. I portalen kan dokument både laddas upp och laddas ned. I de fall där ett uppdrag behöver bistås med externa dokument kan de laddas upp direkt till uppdraget samt att kunden har åtkomst till dokument som fraktsedlar, aviseringar, fakturor direkt i portalen. För att sedan kunna följa upp och utvärdera uppdrag finns möjlighet att ta ut statistik på tidigare sändningar. Allt detta finns att tillgå i CargoITs nya kundportal som lanseras inom kort. Denna funktion kommer öka er servicegrad gentemot era kunder.

Nu i mars månad välkomnar CargoIT våren och ljusare tider med öppna armar. Det sker mycket på utvecklingsfronten hos oss och nya möjligheter till effektivisering, säkerhet och expansion gör att den här våren har mer att erbjuda än bara sol och knoppar på träden. På senaste tiden har vi intagit ny mark inom flygindustrin med att kunna erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight och en säkrare och mer tillförlitlig fakturahantering tack vare CASS. Under våren 2017 kommer vi även ta oss an vårt grannland, Norge, för att möta behovet av det växande e-handelsexporten. Detta ser vi som en naturlig och viktig del som utökar och stärker CargoITs helhetslösning.

 

CIS spedition 3.0 först ut med modern e-freight 

CargoIT har i början av våren tagit ett stort steg inom flygbranschen som första aktör att erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight. Under hösten 2016 tecknades ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems i Luxemburg, detta för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov av e-freight för flygexport i CIS Spedition. CargoIT frångår därmed den tidigare standard som använts av IATA under många år. Det nya formatet gör det betydligt enklare att göra tillägg och förändringar om så skulle krävas eller önskas. Med ett nytt, konkurrenskraftigt och lättanvänt gränssnitt står CargoIT väl rustade inför framtiden och kan erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight. Vid årsskiftet driftsattes detta hos kunder till oss och de är i full gång med användandet av tjänsten.

 

Stärkt säkerhet med elektroniska CASS- fakturor från flygbolag

För att öka effektivitet och säkerhet är även funktionalitet för att elektroniskt ta emot CASS-fakturor från flygbolagen under implementation. Detta innebär att kostnaderna tas om hand med automatik och matchas mot estimerade kostnader, fördelas vid samlastning samt lagras på uppdragen/AWB-nummer. Resultat samt differenser visas på ett överskådligt sätt och detta innebär ett effektiviserat arbete samt reducering av fel.

 

         Möta behovet av en växande e-handelsexport med Norge 


Nya siffror visar att e-handeln fortsätter att öka i rasande takt och omfång. Den totala e-handeln i Sverige växte med 16 procent under 2016, från 50 miljarder till 57.9 miljarder kronor, och försäljningen via e-handeln stod för en tredjedel av hela handels tillväxt. 

Statiken visar att svensk e-handelsexport framförallt går till Norge. Norge är idag en av Sveriges största handelspartners, särskilt vad gäller exporten.

För 2017 förväntas e-handeln växa med över 17 procent. För att tillgodose en växande marknad, inte minst vad gäller e-handeln, över Sveriges och Norges gränser utvecklar CargoIT just nu en funktionalitet för export och import med en turn-modell. Med den kan man använda exporten från Sverige som underlag för att skapa importdeklarationen till Norge och tvärtom. Även översättning av varukoderna kommer att möjliggöras vilket förenklar handel mellan Sverige och Norge.   

Följ CargoIT på Facebook och LinkedIn för fler nyheter


 Klicka här för att se hela nyhetsbrevet som pdf

 

 

 

 

 

Intresset för att se vad marknaden har att erbjuda inom IT-system är påtagligt och i en ständigt föränderlig bransch krävs det att hålla sig uppdaterad för att vara redo att kunna möta morgondagens utmaningar.  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om CargoIT´s seminarium på Arlanda där näringsdepartementet presenterar den nya flygstrategin, om varför helhetslösningar är avgörande inom branschen och hur beskedet om Brexit påverkar tull- och logistikbranschen.

 

Näringsdepartementet presenterar nya flygstrategin på CargoIT´s seminarium på Arlanda 23 maj

Den 23 maj håller CargoIT ett seminarium på Arlanda, Sky City där näringsdepartementet kommer presentera och kommentera den nya flygstrategin. Flygstrategin ska bidra till att tydliggöra flygets roll som en del i transportsystemet och en av prioriteringarna i den nya flygstrategin är utvecklingen av Arlanda som ledande storflygplats. Tid för frågor kommer finnas.

Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik inom flygbranschen. CargoIT berättar bland annat om satsningen på E-freight och om CIS helhetslösning som kan effektivisera och öka lönsamheten i din verksamhet.

Mer information om seminariet på Arlanda på förmiddagen den 23 maj kommer inom kort.

För anmälan till seminariet Klicka här

 

Joel Winninge i SvD Affärslivet om helhetslösningar och branschutvecklingen 

Fler kunder på nätet innebär större tryck på logistik- och transportbranschen. Något som i sin tur ställer höga krav på integrerade IT-lösningar inom samma bransch. En helhetslösning är avgörande för att företag ska hänga med i den framtida utvecklingen, säger Joel Winninge, vice VD CargoIT. 

En stor del av logistik- och transportföretagen använder sig av relativt gamla eller egenutvecklade IT-system, menar Joel Winninge. De är i regel svåra att anpassa och integrera, vilket gör det mer kostsamt för företagen att underhålla systemen. Till skillnad från äldre lösningar är en modern systemlösning ofta mer dynamisk och anpassningsbar utifrån varje företags unika verksamhet och behov. Dessutom innehåller de inte samma begränsningar som äldre IT-system utan går att integrera med externa system.

Mer om krav som ställs och möjligheter med moderna och dynamiska lösningar går att läsa om här

 

Christina Wiklund om beskedet att Brexit öppnar för fallgropar och flexiblare logistiklösningar

Storbritanniens premiärminister Theresa May har nu formellt inlett ett utträde ur Europeiska unionen. Medan svenskarna förberedde sig för midsommar och semestar röstade Storbritannien för att lämna den Europeiska unionen. Detta var en chock för många runt om i världen och ett nej skulle innebära stor omställning för EU:s inre marknad och framförallt för Sveriges företag inom import och export. I veckan blev det verklighet när premiärminister May lämnade över brevet till Europeiska rådets ordförande om att åkalla Lissabonfördragets artikel 50 om att lämna den Europsiska unionen.

 

- För tull- och logistikbranschen kommer förändringen vara betydande. Över 50% av Sveriges BNP är beroende av vår export. Den svenska exporten till Storbritannien uppgick 2013 till 71 miljarder SEK, vilket motsvarar 6,5% av den totala svenska exporten och 6,0% av importen. Storbritannien är Sveriges viktigaste exportmarknad och bara genom CargoIT's system passerar ett stort antal transaktioner årligen, säger Christina Wiklund, ägare CargoIT, i Transportnet

 

En "hård Brexit" väntas där Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och kommer inte vara med fullt ut i EU:s tullunion. Hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut dröjer men för Sverige som ett litet exportberoende land är det viktigt att följa förhandlingarna för att kunna stå rustade och tillgodose en friktionsfri export. Ett utträde ur tullunionen öppnar för fallgropar men även för nya flexiblare och smartare systemlösningar inom gränsöverskridande logistik.

 

 

 


Breadcrumbs