I december månads nyhetsbrev kan ni läsa om nya funktionaliteter som CargoIT har stärkt sina system CIS Tull 3.0 och CIS Spedition 3.0 med. Tillgängligt finns nu en funktion för aktiv förädling samt att det numera även är möjligt att attestera elektroniskt inlästa CASS-fakturor och tullräkning i systemen. Nyhetsbrevet avslutas med att belysa de fördelar som en helhetslösning innebär och varför det är viktigt för CargoIT att erbjuda sina kunder detta.

 

Aktiv förädling
För att stärka CIS Tull 3.0 finns nu funktionalitet som stödjer förfarandet om aktiv förädling direkt från systemet. Tillstånd för aktiv förädling söks hos Tullverket och det kan bland annat medföra tullbefrielse på importerade varor som ska bearbetas eller repareras. Tillståndet innebär att det inte krävs en importlicens och att det inte är några avgifter för antidumpningstullar. Beroende på vad tillståndet säger avgör det vilka meddelandetyper som kan skickas, hur länge artiklar får lagras samt vilket värde de får uppnå.

I CIS Tull 3.0 finns nu en modul för aktiv förädling tillgänglig. Modulen är helintegrerad med import- och exportfunktionalitet. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för artiklar, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar för att göra processen så smidig som möjligt.

CargoIT utvecklar ständigt samtliga moduler i CIS för att förenkla och effektivisera våra kunders processer. Med stöd för aktiv förädling i CIS Tull 3.0 stärks systemet ytterligare och följer Tullverkets krav vid förädling av varor.

 

Attestering av CASS-fakturor och tullräkning

CargoIT har nu gjort det möjligt att kunna attestera både CASS-fakturor och tullräkning direkt från CIS Spedition 3.0. De läses in elektroniskt och matchas mot uppdrag i systemet. Kostnaderna matchas och fördelas per automatik och det skapas färdiga underlag för attestering och inläsning i leverantörsreskontra samt bokföring. 

 

Helhetslösningar
Vi på CargoIT strävar efter att optimera arbetsprocesser för våra kunder. En del i detta är att göra det möjligt att knyta ihop olika verksamhetsprocesser så att information registreras och hanteras i integrerade system. CIS – Cargo Information System, den moderna molnbaserade plattformen, ger möjlighet att koppla ihop moduler som spedition, transport, tull och lager. Med en helhetslösning är det möjligt att få en samlad översikt över verksamheten och dess olika delar vilket underlättar styrning och planering av den. Det gynnar även uppföljning och utvärdering av verksamhetens olika delar. CargoIT vill göra det möjligt för sina kunder att utvärdera varje del i verksamhetens flöde för att på så sätt kunna planera och styra sina processer mot ökad lönsamhet.

I oktober månads nyhetsbrev kan du läsa om hur CargoIT har utvecklat ännu en ny funktionalitet för att underlätta våra kunders dagliga arbete. Funktionen innebär en reducering av arbete och resursåtgång samtidigt som den ser till att krav från Tullverket uppfylls. I nyhetsbrevet kan du även läsa om Tulldagen där CargoIT deltar. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa oss och prata tullfrågor! 

 

File-upload
CargoIT lanserar nu File-upload, en ny funktionalitet i CIS Tull som gör det möjligt att ladda upp externa filer till sina tullärenden. Det innebär att all information tillhörande ett specifikt ärende kan sparas och arkiveras genom ett och samma system. File-upload är ett stort steg mot att frångå den fysiska dokumentlagringen och istället spara all dokumentation elektroniskt. Från Tullverket finns det krav på att dokumentation måste lagras och File-upload innebär en reducering av både arbete och resursåtgång för att uppfylla det kravet. 
Denna funktionalitet kommer stärka er tullverksamhet och bidra till effektivisering av ert arbete.

 

Tulldagen

Tulldagen är ett årligt förekommande evenemang som handlar om att sammanföra olika aktörer kopplade till tullbranschen. Eventet tar plats i Stockholm, Göteborg och Malmö och dagarna erbjuder möjligheter att dela kunskap och diskutera idéer kring tullfrågor. CargoIT finns på plats på samtliga platser och ser fram emot att få träffa er samt att få visa vår kompentens inom ämnet och vilket stöd vi kan erbjuda företag.

Bannner 2017 003

Läs mer genom att klicka HÄR

 

 

Under hösten 2017 har vi många intressanta och roliga projekt på gång. Vi jobbar med att stärka alla delar av CIS; Spedition, Transport, Tull och Lager. Det är en spännande tid vi har framför oss och det kommer hända mycket. Ett tips är att hålla ett öga på våra uppdateringar och utskick för att på så sätt hålla sig informerad om vilka nya funktionaliteter och aktiviteter som kan underlätta för er verksamhet. 

Månadens nyhetsbrev handlar om förberedelser inför framtiden. CargoIT gläds åt godkännande av slutprov för CWHOP – tullagerdeklaration/standarddeklaration för hänförande till tullager och Christina Wiklund delger sina tankar kring Brexit i en artikel i DI – Intelligent Logistik. Slutligen sammanfattas seminariet som CargoIT anordnade i slutet av maj med ämnen rörande framtidens logistik i en artikel i Transport Logistik idag.


CargoIT har fått slutproven godkända av Tullverket angående standarddeklaration

CargoIT fick under måndagen den 22a maj sina tester godkända för CWHOP – tullagerdeklaration/standarddeklaration för hänförande till tullager. Vi är mycket stolta över att vara tidigt ute och troligen först, om inte bland de första, med att få testerna godkända. Efterlängtad implementering ut till kund kan nu genomföras med en uppdaterad tullagerbokföring kopplad till CWHOP meddelanden.

Kontakta CargoIT för mer information om vad detta kan innebära för din verksamhet.


Christina Wiklund, ägare CargoIT, intervju i DI - Intelligent Logistik- om att Brexit kommer påverka logistikkedjorna i stortScreen Shot 2017 05 22 at 08.28.55download

Enligt Christina Wiklund, ägare CargoIT, kommer Brexit att påverka logistikkedjorna i stort. – Det är något vi redan märker att företagen oroar sig för innan regler och bestämmelser är fastställda. Det kommer att behövas någon form av tullförfarande, med längre ledtider vid export och import som följd. Allt kommer att ta längre tid. Kortare ledtider är en av nyckelfrågorna för handelsföretag idag, att det går åt fel håll är bekymrande. Det går inte att räkna med att allt ska lösa sig, menar Wiklund.

– Mitt råd är att ha med sig tullverket från början i det man vill göra, så att man inte gör onödiga, kostsamma fel. Brexit öppnar för fallgropar men också för nya flexiblare och smartare systemlösningar inom gränsöverskridande logistik. – Det blir också kanske ännu mer värdefullt i framtiden med välfungerande systemstöd, säger Christina Wiklund.

Läs hela intervjun här


Transport Logistik idag rapporterar från CargoIT´s seminarium på Arlanda

I månadens Transport Logistik idag kan en läsa om seminariet som CargoIT anordnade den 23e maj på Arlanda flygplats. Fokus låg på flygfrakt och framtidens logistik och artikeln är skriven av Anders Karlsson som var på plats och dokumenterade förmiddagen i skrift och bild. Artikeln redogör för Nils Pauls föredrag om den nya flygstrategin som regeringen har tagit fram och om aktuella händelser i logistikbranschen. Den sammanfattar även det gemensamma föredraget om satsningen på e-freight som hölls av CargoIT och CHAMP Cargosystems. Använding av ett modernt och lättanvänt gränssnitt, XML, tillgodoser krav och behov inom e-freight.

Läs hela artikeln här

Utvecklingen går ständigt framåt hos CargoIT. I september månads nyhetsbrev kan du läsa om en ny funktionalitet som utvecklats för att stärka CIS och underlätta för dess användare. För att kunna möta efterfrågan på utveckling inom en ständig föränderlig bransch har CargoIT valt att utöka personalstyrkan med två utvecklare med hög kompetens inom området. Med stärkta resurser är arbetet inför hösten i full gång och fler nyheter kommer. Vill du träffa oss och prata tullfrågor kan du få chansen under Tulldagarna som går av stapeln i oktober. CargoIT kommer att deltaga och ställa ut i vanlig ordning.

 

Tillskott hos CargoIT
CargoIT har under sommaren anställt två utvecklare med hög kompetens som vi välkomnar till företaget! Det är viktigt för CargoIT att kunna möta branschens behov och väljer därför att genom en utökning av vår personalstyrka försäkra sig om att hela tiden ligga i framkant med produktutveckling.

 

Leverantörsfakturor
I CIS Spedition är det nu möjligt att göra en komplett registrering och attestering av leverantörsfakturor som sedan integreras mot ett ekonomisystems leverantörsreskontra och bokföring. Det innebär att leverantörsfakturan registreras i sin helhet i CIS Spedition och belastar avsedda uppdrag och/eller fördelas på samlastningar. Kostnaderna matchas mot ev. förväntade kostnader i CIS och skapas som faktiska samtidigt som en differenslista upprättas med ev. differenser mellan förväntad och faktisk. Detta är en ny funktionalitet som stärker CIS och det erbjuder användaren möjligheten att i ett och samma system enkelt ha koll på resultat ner på uppdragsnivå liksom på övriga begrepp i verksamheten.

 

TulldagenTULLDAGEN.se750x350
Varje år anordnas Tulldagen i Stockholm, Göteborg och Malmö och CargoIT kommer i vanlig ordning att ställa ut och deltaga på samtliga platser. Dagarna erbjuder tillfällen för olika aktörer inom branschen att träffas och diskutera tullfrågor och att bli informerad om hur framtiden för tullen ser ut. Det är med andra ord ett väldigt bra tillfälle att uppdatera sig om nyheter och vad som kan komma att bli viktigt för det egna företaget. CargoIT ser fram emot att träffa aktörer av olika slag och utbyta kunskap, idéer och förhoppningar gällande tull samt att få visa vår kompentens inom ämnet och vilket stöd vi kan erbjuda företag.

Läs mer genom att klicka HÄR

 

I maj månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om CargoITs seminarium den 23 maj. Missa inte att anmäla dig och dina kollegor, agendan består av många intressanta föredrag om logistikbranschens framtid. Utöver detta kan du även läsa om hur CargoIT gärna hjälper er att belysa potentialen i er verksamhet samt hur en välutvecklad kundportal tar er servicegrad mot era kunder till nya höjder.


CargoIT bjuder in till seminarium på Arlanda 23 maj om konkurrenskraftig logistik
Konkurrera på en föränderlig marknad och öka din lönsamhet. CargoIT bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium den 23 maj på Arlanda. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på verktygen som effektiviserar din verksamhet, de nya reglerna för tullager, helhetslösningar, cloud solution, nya möjligheter med appar. Näringsdepartementet presenterar den nya flygstrategin där en viktig prioritering är Arlanda flygplats och CHAMP Cargosystems tillsammans med CargoIT presenterar det gemensamma samarbetet gällande elektronisk flygfrakt. Chefredaktör för Transportnet följer upp trender i logistikbranschen. reger

Fullständigt program och anmälan finns HÄR

 

Proof of Concept

CargoIT strävar efter att tillsammans med kund utforma uppsättningen av system och funktioner för att kunna bidra med bästa möjliga stöd för kundens verksamhet. Därför erbjuder vi initialt en förstudie där vi går igenom kundens arbetssätt och processer. Förstudien är välgrundad i verksamhetens processer och kunden får en egen installation av systemet som kan användas en begränsad tid samt utbildning. Det innebär en chans att se hur CIS kan påverka och underlätta det dagliga- och långsiktiga arbetet och se vilken potential som finns i det nya systemet.

Utifrån det tar CargoIT fram ett förslag på hur CIS kan anpassas och formas för att stötta processer och flöden på bästa sätt. Detta presenteras i en rapport som tillhandahålls av CargoIT.

Proof of Concept innebär att kunden kan känna trygghet i hur CIS kommer att implementeras och hur de befintliga arbetsrutinerna kan komma att påverkas. Det ger även en försäkran om att lösningarna känns bra och välfungerande för verksamheten.

 

Ny kundportal - ökad servicegrad gentemot kunder

CargoIT har en ny kundportal under implementering. Byggd i ett modernt dynamiskt gränssnitt kan den anpassas efter kundens behov och även för olika typer av enheter. I portalen kommer kunden ha möjlighet att vid registrering av uppdrag, innan bokning, få prisuppgifter alternativt kunna skicka en offertförfrågan. Vid själva registreringen av uppdrag erbjuds hjälp av mallhantering och genom Track and Trace kunna se status på dem. I portalen kan dokument både laddas upp och laddas ned. I de fall där ett uppdrag behöver bistås med externa dokument kan de laddas upp direkt till uppdraget samt att kunden har åtkomst till dokument som fraktsedlar, aviseringar, fakturor direkt i portalen. För att sedan kunna följa upp och utvärdera uppdrag finns möjlighet att ta ut statistik på tidigare sändningar. Allt detta finns att tillgå i CargoITs nya kundportal som lanseras inom kort. Denna funktion kommer öka er servicegrad gentemot era kunder.

Breadcrumbs