CargoIT tackar för detta år och önskar alla en God Jul

Efter en hektisk höst med mycket spännande utveckling, många nya kunder och nya ägare tackar CargoIT för året som gått och önskar alla en riktigt fin jul och på återseende 2019. 

Följande en kort återblick över höstens aktiviteter.

 

Nya ägare är WiseTech Global

Under hösten kunde vi med glädje meddelade att CargoIT blir en del av WiseTech Global Group. CargoIT har tagit detta viktiga steg för att främja en positiv utveckling av verksamheten. Vi tror att du som kund kommer ha stor nytta av vårt gemensamma engagemang för att tillhandahålla högproduktiva logistiklösningar globalt.

WiseTech Global är en ledande leverantör av globala IT-lösningar inom logistikbranschen. Kunderna omfattar över 8 000 av världens logistikföretag i 130 länder. Under de senaste fem åren har företaget investerat 222 millioner dollar i innovation och produktutveckling.  Tillsammans med WiseTech kommer vi att expandera ytterligare och påskynda utvecklingen av tull-, speditions-, lager- och transporthanteringslösningar.  Tillsammans med Wisetech får vi en betydande global expertis och omfattande utvecklingsmöjligheter som vi kan utnyttja för att skapa ännu mer effektiva logistiklösningar.

Vi kommer att fortsätta tillhandahålla våra CargoIT-produkter (CIS) och som kund kommer du fortsättningsvis att kunna dra nytta av fler och nya CargoIT-lösningar samt även få tillgång till CargoWise One, WiseTech’s globala logistikplattform. Läs gärna mer i pressmeddelandet.

 

Satsning på IT- och logistiklösningar för industrin och tillverkande företag

CargoIT har tagit fram moderna och effektiva IT- och logistiklösningar för industrin och tillverkande företag. Med integrerade moduler för Transport och Tullhantering kan ditt företag ta full kontroll över verksamhetens processer. Slipp onödig outsourcing av företagets logistikflöden och få istället all nödvändig information tillgänglig inhouse via en och samma plattform- CIS- Cargo Information Systems.

 

Kör raka vägen mellan Sverige och Norge och slipp ombud- Turnfunktion i CIS

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners och exportländer. Basen utgörs av tillverkande och industriföretag som är navet för svensk tillväxt. Med en Turnfunktion i vårt system CIS slipper du krångliga ombud för dina export- och importdeklarationen. Istället skapar du enkelt exportdeklaration i Sverige som då samtidigt skapas i Norge. På så sätt är alla papper för deklaration länderna emellan klara och chauffören kan köra raka vägen över gränserna. Informationen om tullförfarandet finns integrerat och tillgängligt i företagets nuvarande affärssystem och onödig byråkrati kan undvikas.

Många roliga och intensiva dagar på landets logistikmässor under hösten

Vårt avlånga land kräver mässor i både norr och söder och vi har med glädje träffat många av er på mässorna CargoIT deltagit i under hösten. Både Tulldagar, Transport och logistikmässor samt Industrimässor har givit oss mycket inspiration och glädje att fortsätta utvecklingen i rätt riktning och erbjuda ledande IT- och logistiklösningar.

CargoIT vill önska Glad Midsommar och passa på att tacka för det stora intresse som visats och den spännande vår vi lämnar bakom oss. I nyhetsbrevet för juni finner ni information från Tullverket om nya typer av meddelande för tillfällig lagring, om att övergången till det nya Tullagerförfarandet närmar sig samt en påminnelse om förnyelse av signeringscertifikat.

 

CargoIT är förberedda för det nya tullagerförfarandet, är du?

Allra senast den 1 november 2018 behöver alla företag, som har och vill behålla sitt tullagertillstånd, ha gått över till det nya tullagerförfarandet med elektronisk uppgiftslämning. De flesta av CargoIT:s Tullagerkunder är redan över på nya Tullagerförfarandet och alla kommer att vara i drift med detta i god tid före 1 november. Man beslutar själv vilket datum man väljer att gå över, men det är viktigt att tänka på att göra det så fort som möjligt för att inte stöta på problem i samband med övergången, vilket även Tullverket påtalar. CargoIT och CIS Tull är väl förberedda och stödjer i övergången, både vad gäller den information Tullverket kräver för det nya tillståndet och förstås även vid själva implementationen. Hör av dig till CargoIT om du har frågor och behöver hjälp för att ditt företag ska vara redo att köra igång med nya tullagerförfarandet.

 

Tillstånd för tillfällig lagring och ny information från Tullverket

Aktörer som jobbar med tillfällig lagring kan nu ta emot TSPR-meddelanden (motsvarigheten till utlämningssedel) och CargoIT har flera kunder som redan börjat med detta via CIS Tull. Tullverket har nu släppt information om vilka typer av meddelanden som man kommer kunna ta emot i systemet från och med 1 november. Även tillstånd för tillfällig lagring kommer att behöva omprövas i samband med det nya tullagerförfarandet. Omprövningen har påbörjats från och med april 2018. Uppgifter för tillfällig lagring kommer att behöva lämnas elektroniskt och detta möjliggörs alltså från och med den 1 november 2018 och håller på fram till den 31 oktober 2019 då det senast behöver vara ifört.

 

Förnyelse av signeringscertifikat

Under sommarmånaderna kommer många signeringscertifikats giltighetstid att gå ut. CargoIT vill påminna om att förnya certifikaten i god tid innan nuvarande signeringscertifikat blir ogiltigt. Utan giltigt signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system, vilket får till följd att godsflödet stannar.

I april månads nyhetsbrev finns en inbjudan till CargoITs seminarium om brinnande aktuella ämnen inom branschen, om den nya integrationen mellan CIS Spedition – Visma.net samt om nya funktionaliteter i CIS Tull med fakturering och kostnadshantering

 

Seminarieinbjudan - Brexit, hamnkonflikten och världsledande sjöfrakt

Välkommen till CargoIT´s seminarium i Göteborg den 23 maj som gästas av Lars Hjälmered, vice ordförande i riksdagens näringsutskott samt Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren. De kommer bl.a. att tala om hur sjöfrakten har påverkats av hamnkonflikten i Göteborg samt om hur Brexit kan komma att innebära nya handelshinder för branschen. CargoIT kommer även presentera den nya gemensamma satsningen med INTTRA.

Fullständigt program och anmälan finns i länk.

https://www.cargoit.se/sv/nyheter/145-seminarium-23-maj-i-goeteborg-med-brinnande-aktuella-aemnen-brexit-hamnkonflikten-och-vaerldsledande-sjoefrakt


Varmt välkommen!

 

Ny integration mellan CIS Spedition – Visma.net

Bland många redan befintliga integrationer mellan CIS Spedition 3.0 (som är en helintegrerad del i CargoITs logistikplattform CIS) och olika Ekonomi-system finns nu även integrationen mot Visma.net tillgänglig vilket förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet.  Här finns möjlighet till bl.a. överföring av Kundfakturor/Kundinformation från CIS till Kundreskontra och Bokföring, återkoppling av kundinbetalningar till CIS samt överföring av Leverantörskostnader till CIS från Visma.net. Den 26 april finns CargoIT på plats på Visma Spcs Integrationsmässa i Göteborg och berättar mer om den nya integrationen.

 

CIS Tull – med fakturering och kostnadshantering

CIS Tull är byggt för att kunna klara en snabb och flexibel informationshantering i ett användarvänligt och modernt gränssnitt. Systemet ger stöd för import, export, ncts, avisering och tullager (artikel- & ärendebaserat). För att ytterligare effektivisera och förenkla finns nu möjlighet att hantera alla kostnader och matcha mot Tullräkningen (med full automatik), möjlighet att fakturera från CIS Tull, skapa ekonomiska rapporter för uppföljning och avstämning samt många färdiga integrationer mot olika ekonomisystem. CIS Tull är uppbyggt modulärt med ny teknik vilket förenklar anpassningar till myndigheters krav samt kundens önskemål.

 

 

I maj månads nyhetsbrev berättar vi om vårt senaste seminarium inom sjöfrakt; hamnkonflikten i Göteborg, utfall av Brexit och påverkan på världshandeln. Vi berättar också om det nya samarbetet med INTTRA och hur det integreras med CIS Spedition.

 

CargoIT tackar för seminariet i Göteborg!

CargoIT vill tacka alla deltagare och våra huvudtalare för ett informativt seminarium som var mycket uppskattat. Vi hade Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren på plats som höll en mycket högaktuell presentation om Brexit och hur det påverkar import och export, samt vilka möjligheter det finns för företag om man förbereder sig väl inför att Brexit träder i kraft den 30 mars, 2019. Dessutom pratade Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet, om den väldigt aktuella hamnkonflikten i Göteborg som har en stor inverkan på svenska och utländska företag som transporterar varor via Göteborgs hamn. Samtliga tal skapade intressanta diskussioner med publiken och gav deltagarna en hel del att tänka på och en hel del aha-upplevelser.

 

Påverkan av Brexit och CIS Tull

Den 29 mars, 2019, vid midnatt kommer Storbritannien att lämna EU, vilket innebär att tullklarering kommer att krävas från och med den 30 mars, 2019. Då import och export kommer att kräva betydligt mycket mer administration så kommer också Storbritannien att implementera ett nyare tulldatasystem för att kunna hantera den enorma förökade mängden som detta kommer att innebära. För svenska företag som kommer att fortsätta sin handel med Storbritannien finns ett flertal möjligheter i och med Brexit, bara detta sköts på rätt sätt och görs i god tid innan Brexit träder i kraft. Detta för en ökad chans till fortsatt lyckad handel och mindre omställning i förhållande till de nya reglerna. Är ni nu i behov av att utföra förtullningar mot Storbritannien eller ökar era volymer och behovet av högre effektivitet i er tullverksamhet uppstår? Då kan CIS Tull vara lösningen för er - vänligen kontakta oss så berättar vi hur CIS Tull kan stödja er verksamhet!

 

CargoIT och INTTRA

CargoIT och INTTRA lanserar nu samarbetet och satsningen av en förenklad och automatiserad funktionalitet för hantering av bokningar, skeppningsinstruktioner, status etc. för sjöfrakt. Första steget tas genom möjligheten att sända Shipping Instructions till samt ta emot status i form av Track and Trace från Rederier, elektroniskt. Hanteringen hel integreras så att allt görs direkt ifrån uppdraget i CIS Spedition 3.0, utan behov att dubbelregistrering i externt system/hemsida. Dessa funktioner driftsätts hos kund under juni månad. Därefter kommer integrationen mellan CIS och INTTRA att vidareutvecklas efter sommaren med fler produkter. 

 

Ett spännande år har tagit fart och för IT- och logistikbranschen blir utmaningarna allt större för att kunna tillgodose sina kunders mer komplexa krav. CargoIT´s fokus kommer vara utveckling av avancerade men framförallt användarvänliga systemlösningar som ligger i framkant och som kan möta kraven. Vi ser fram emot ett år av intensiv och spännande utveckling för effektiva och konkurrenskraftiga system och moduler som kan öka möjligheterna för våra kunder. 

 

Nya funktioner tillgängliga i helhetslösningen CIS- Cargo Informations System

CargoIT´s IT-lösning CIS är under ständig utveckling för att kunna möta framtidens krav. I början av året uppdaterar CargoIT sin IT- lösning -CIS- vilket innebär att det kommer finnas möjlighet till funktionalitet som aktiv förädling och elektronisk rapportering av intrastat. De nya funktionerna innebär bland annat en effektiv förenkling av företags tillståndsprocesser för aktiv förädling samt att kravet från Statistiska Centralbyrån (SCB) på elektronisk rapportering för intrastat uppfylls. Detta kan då utföras från ett och samma system – CIS. Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta del av detta får du gärna höra av dig.

 

Det nya tullagerförfarandet uppskjutet till 1 november 2018

I maj 2018 var det meningen att de nya kraven på tullager skulle träda i kraft men detta är nu uppskjutet till 1 november 2018. Den nya tullagerförfarandet innebär stora förändringar för innehavare av tullager då alla tidigare tillstånd nu omprövas av Tullverket. Bland annat skall nya meddelanden samt ny typ av bokföring införas. CargoIT har varit tidigt ute och har redan nu kunder i drift med de meddelanden som hittills finns tillgängliga hos Tullverket.
Hör av dig till CargoIT så kan vi hjälpa dig med både vägledning i din omprövning samt diskutera och föreslå systemlösningar som passar ditt företag.  


CargoIT i IntelligentLogistik och Transportnet om lanseringen av nya modulen Aktiv förädling
– Med en sådan modul för Aktiv förädling ser vi en stor potential hos många idag redan existerande företag i Sverige att effektivisera och förenkla sina verksamheter men framförallt att spara kostnader både för tull o andra avgifter likväl som administrativt, säger vice vd CargoIT Joel Winninge.


Modulen för Aktiv förädling är helintegrerad i övrig funktionalitet i CIS för hantering av import- och exportdeklarationer. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för de ingående artiklarna, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå inom givet tillstånd. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar med automatik för att göra processen så smidig som möjligt.
Läs mer i: Transportnet och IntelligentLogistik 

 

 

 

 

Sida 1 av 3

Breadcrumbs