Nyhetsbrev CargoIT september

Utvecklingen går ständigt framåt hos CargoIT. I september månads nyhetsbrev kan du läsa om en ny funktionalitet som utvecklats för att stärka CIS och underlätta för dess användare. För att kunna möta efterfrågan på utveckling inom en ständig föränderlig bransch har CargoIT valt att utöka personalstyrkan med två utvecklare med hög kompetens inom området. Med stärkta resurser är arbetet inför hösten i full gång och fler nyheter kommer. Vill du träffa oss och prata tullfrågor kan du få chansen under Tulldagarna som går av stapeln i oktober. CargoIT kommer att deltaga och ställa ut i vanlig ordning.

 

Tillskott hos CargoIT
CargoIT har under sommaren anställt två utvecklare med hög kompetens som vi välkomnar till företaget! Det är viktigt för CargoIT att kunna möta branschens behov och väljer därför att genom en utökning av vår personalstyrka försäkra sig om att hela tiden ligga i framkant med produktutveckling.

 

Leverantörsfakturor
I CIS Spedition är det nu möjligt att göra en komplett registrering och attestering av leverantörsfakturor som sedan integreras mot ett ekonomisystems leverantörsreskontra och bokföring. Det innebär att leverantörsfakturan registreras i sin helhet i CIS Spedition och belastar avsedda uppdrag och/eller fördelas på samlastningar. Kostnaderna matchas mot ev. förväntade kostnader i CIS och skapas som faktiska samtidigt som en differenslista upprättas med ev. differenser mellan förväntad och faktisk. Detta är en ny funktionalitet som stärker CIS och det erbjuder användaren möjligheten att i ett och samma system enkelt ha koll på resultat ner på uppdragsnivå liksom på övriga begrepp i verksamheten.

 

TulldagenTULLDAGEN.se750x350
Varje år anordnas Tulldagen i Stockholm, Göteborg och Malmö och CargoIT kommer i vanlig ordning att ställa ut och deltaga på samtliga platser. Dagarna erbjuder tillfällen för olika aktörer inom branschen att träffas och diskutera tullfrågor och att bli informerad om hur framtiden för tullen ser ut. Det är med andra ord ett väldigt bra tillfälle att uppdatera sig om nyheter och vad som kan komma att bli viktigt för det egna företaget. CargoIT ser fram emot att träffa aktörer av olika slag och utbyta kunskap, idéer och förhoppningar gällande tull samt att få visa vår kompentens inom ämnet och vilket stöd vi kan erbjuda företag.

Läs mer genom att klicka HÄR

 

Breadcrumbs