Nyhetsbrev CargoIT december

I december månads nyhetsbrev kan ni läsa om nya funktionaliteter som CargoIT har stärkt sina system CIS Tull 3.0 och CIS Spedition 3.0 med. Tillgängligt finns nu en funktion för aktiv förädling samt att det numera även är möjligt att attestera elektroniskt inlästa CASS-fakturor och tullräkning i systemen. Nyhetsbrevet avslutas med att belysa de fördelar som en helhetslösning innebär och varför det är viktigt för CargoIT att erbjuda sina kunder detta.

 

Aktiv förädling
För att stärka CIS Tull 3.0 finns nu funktionalitet som stödjer förfarandet om aktiv förädling direkt från systemet. Tillstånd för aktiv förädling söks hos Tullverket och det kan bland annat medföra tullbefrielse på importerade varor som ska bearbetas eller repareras. Tillståndet innebär att det inte krävs en importlicens och att det inte är några avgifter för antidumpningstullar. Beroende på vad tillståndet säger avgör det vilka meddelandetyper som kan skickas, hur länge artiklar får lagras samt vilket värde de får uppnå.

I CIS Tull 3.0 finns nu en modul för aktiv förädling tillgänglig. Modulen är helintegrerad med import- och exportfunktionalitet. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för artiklar, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar för att göra processen så smidig som möjligt.

CargoIT utvecklar ständigt samtliga moduler i CIS för att förenkla och effektivisera våra kunders processer. Med stöd för aktiv förädling i CIS Tull 3.0 stärks systemet ytterligare och följer Tullverkets krav vid förädling av varor.

 

Attestering av CASS-fakturor och tullräkning

CargoIT har nu gjort det möjligt att kunna attestera både CASS-fakturor och tullräkning direkt från CIS Spedition 3.0. De läses in elektroniskt och matchas mot uppdrag i systemet. Kostnaderna matchas och fördelas per automatik och det skapas färdiga underlag för attestering och inläsning i leverantörsreskontra samt bokföring. 

 

Helhetslösningar
Vi på CargoIT strävar efter att optimera arbetsprocesser för våra kunder. En del i detta är att göra det möjligt att knyta ihop olika verksamhetsprocesser så att information registreras och hanteras i integrerade system. CIS – Cargo Information System, den moderna molnbaserade plattformen, ger möjlighet att koppla ihop moduler som spedition, transport, tull och lager. Med en helhetslösning är det möjligt att få en samlad översikt över verksamheten och dess olika delar vilket underlättar styrning och planering av den. Det gynnar även uppföljning och utvärdering av verksamhetens olika delar. CargoIT vill göra det möjligt för sina kunder att utvärdera varje del i verksamhetens flöde för att på så sätt kunna planera och styra sina processer mot ökad lönsamhet.

Breadcrumbs