Nyhetsbrev CargoIT februari

Ett spännande år har tagit fart och för IT- och logistikbranschen blir utmaningarna allt större för att kunna tillgodose sina kunders mer komplexa krav. CargoIT´s fokus kommer vara utveckling av avancerade men framförallt användarvänliga systemlösningar som ligger i framkant och som kan möta kraven. Vi ser fram emot ett år av intensiv och spännande utveckling för effektiva och konkurrenskraftiga system och moduler som kan öka möjligheterna för våra kunder. 

 

Nya funktioner tillgängliga i helhetslösningen CIS- Cargo Informations System

CargoIT´s IT-lösning CIS är under ständig utveckling för att kunna möta framtidens krav. I början av året uppdaterar CargoIT sin IT- lösning -CIS- vilket innebär att det kommer finnas möjlighet till funktionalitet som aktiv förädling och elektronisk rapportering av intrastat. De nya funktionerna innebär bland annat en effektiv förenkling av företags tillståndsprocesser för aktiv förädling samt att kravet från Statistiska Centralbyrån (SCB) på elektronisk rapportering för intrastat uppfylls. Detta kan då utföras från ett och samma system – CIS. Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta del av detta får du gärna höra av dig.

 

Det nya tullagerförfarandet uppskjutet till 1 november 2018

I maj 2018 var det meningen att de nya kraven på tullager skulle träda i kraft men detta är nu uppskjutet till 1 november 2018. Den nya tullagerförfarandet innebär stora förändringar för innehavare av tullager då alla tidigare tillstånd nu omprövas av Tullverket. Bland annat skall nya meddelanden samt ny typ av bokföring införas. CargoIT har varit tidigt ute och har redan nu kunder i drift med de meddelanden som hittills finns tillgängliga hos Tullverket.
Hör av dig till CargoIT så kan vi hjälpa dig med både vägledning i din omprövning samt diskutera och föreslå systemlösningar som passar ditt företag.  


CargoIT i IntelligentLogistik och Transportnet om lanseringen av nya modulen Aktiv förädling
– Med en sådan modul för Aktiv förädling ser vi en stor potential hos många idag redan existerande företag i Sverige att effektivisera och förenkla sina verksamheter men framförallt att spara kostnader både för tull o andra avgifter likväl som administrativt, säger vice vd CargoIT Joel Winninge.


Modulen för Aktiv förädling är helintegrerad i övrig funktionalitet i CIS för hantering av import- och exportdeklarationer. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för de ingående artiklarna, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå inom givet tillstånd. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar med automatik för att göra processen så smidig som möjligt.
Läs mer i: Transportnet och IntelligentLogistik 

 

 

 

 

Breadcrumbs