Nyhetsbrev CargoIT maj

I maj månads nyhetsbrev berättar vi om vårt senaste seminarium inom sjöfrakt; hamnkonflikten i Göteborg, utfall av Brexit och påverkan på världshandeln. Vi berättar också om det nya samarbetet med INTTRA och hur det integreras med CIS Spedition.

 

CargoIT tackar för seminariet i Göteborg!

CargoIT vill tacka alla deltagare och våra huvudtalare för ett informativt seminarium som var mycket uppskattat. Vi hade Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren på plats som höll en mycket högaktuell presentation om Brexit och hur det påverkar import och export, samt vilka möjligheter det finns för företag om man förbereder sig väl inför att Brexit träder i kraft den 30 mars, 2019. Dessutom pratade Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet, om den väldigt aktuella hamnkonflikten i Göteborg som har en stor inverkan på svenska och utländska företag som transporterar varor via Göteborgs hamn. Samtliga tal skapade intressanta diskussioner med publiken och gav deltagarna en hel del att tänka på och en hel del aha-upplevelser.

 

Påverkan av Brexit och CIS Tull

Den 29 mars, 2019, vid midnatt kommer Storbritannien att lämna EU, vilket innebär att tullklarering kommer att krävas från och med den 30 mars, 2019. Då import och export kommer att kräva betydligt mycket mer administration så kommer också Storbritannien att implementera ett nyare tulldatasystem för att kunna hantera den enorma förökade mängden som detta kommer att innebära. För svenska företag som kommer att fortsätta sin handel med Storbritannien finns ett flertal möjligheter i och med Brexit, bara detta sköts på rätt sätt och görs i god tid innan Brexit träder i kraft. Detta för en ökad chans till fortsatt lyckad handel och mindre omställning i förhållande till de nya reglerna. Är ni nu i behov av att utföra förtullningar mot Storbritannien eller ökar era volymer och behovet av högre effektivitet i er tullverksamhet uppstår? Då kan CIS Tull vara lösningen för er - vänligen kontakta oss så berättar vi hur CIS Tull kan stödja er verksamhet!

 

CargoIT och INTTRA

CargoIT och INTTRA lanserar nu samarbetet och satsningen av en förenklad och automatiserad funktionalitet för hantering av bokningar, skeppningsinstruktioner, status etc. för sjöfrakt. Första steget tas genom möjligheten att sända Shipping Instructions till samt ta emot status i form av Track and Trace från Rederier, elektroniskt. Hanteringen hel integreras så att allt görs direkt ifrån uppdraget i CIS Spedition 3.0, utan behov att dubbelregistrering i externt system/hemsida. Dessa funktioner driftsätts hos kund under juni månad. Därefter kommer integrationen mellan CIS och INTTRA att vidareutvecklas efter sommaren med fler produkter. 

 

Breadcrumbs