Nyhetsbrev CargoIT juni

CargoIT vill önska Glad Midsommar och passa på att tacka för det stora intresse som visats och den spännande vår vi lämnar bakom oss. I nyhetsbrevet för juni finner ni information från Tullverket om nya typer av meddelande för tillfällig lagring, om att övergången till det nya Tullagerförfarandet närmar sig samt en påminnelse om förnyelse av signeringscertifikat.

 

CargoIT är förberedda för det nya tullagerförfarandet, är du?

Allra senast den 1 november 2018 behöver alla företag, som har och vill behålla sitt tullagertillstånd, ha gått över till det nya tullagerförfarandet med elektronisk uppgiftslämning. De flesta av CargoIT:s Tullagerkunder är redan över på nya Tullagerförfarandet och alla kommer att vara i drift med detta i god tid före 1 november. Man beslutar själv vilket datum man väljer att gå över, men det är viktigt att tänka på att göra det så fort som möjligt för att inte stöta på problem i samband med övergången, vilket även Tullverket påtalar. CargoIT och CIS Tull är väl förberedda och stödjer i övergången, både vad gäller den information Tullverket kräver för det nya tillståndet och förstås även vid själva implementationen. Hör av dig till CargoIT om du har frågor och behöver hjälp för att ditt företag ska vara redo att köra igång med nya tullagerförfarandet.

 

Tillstånd för tillfällig lagring och ny information från Tullverket

Aktörer som jobbar med tillfällig lagring kan nu ta emot TSPR-meddelanden (motsvarigheten till utlämningssedel) och CargoIT har flera kunder som redan börjat med detta via CIS Tull. Tullverket har nu släppt information om vilka typer av meddelanden som man kommer kunna ta emot i systemet från och med 1 november. Även tillstånd för tillfällig lagring kommer att behöva omprövas i samband med det nya tullagerförfarandet. Omprövningen har påbörjats från och med april 2018. Uppgifter för tillfällig lagring kommer att behöva lämnas elektroniskt och detta möjliggörs alltså från och med den 1 november 2018 och håller på fram till den 31 oktober 2019 då det senast behöver vara ifört.

 

Förnyelse av signeringscertifikat

Under sommarmånaderna kommer många signeringscertifikats giltighetstid att gå ut. CargoIT vill påminna om att förnya certifikaten i god tid innan nuvarande signeringscertifikat blir ogiltigt. Utan giltigt signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system, vilket får till följd att godsflödet stannar.

Breadcrumbs