"Potentialen hos svenska företag att expandera eller starta nya verksamheter är stor men begränsas idag av en alltmer avancerad hantering av import- och exportfunktionalitet för företagens tullhantering. Vi har märkt av problematiken hos svenska företag där vi möts av en ökande efterfrågan på avancerade men användarvänliga moduler. Vi har därför tagit fram en ny modul för aktiv förädling som på ett effektivt sätt kommer förenkla företags processer och på allvar öka svenska företags konkurrenskraft, säger Joel Winninge, vice vd för CargoIT."

Förädling av varor i Sverige har de senaste åren ökat där hanteringen av recept för miljontals artiklar blir alltmer avancerad. En ny modul ska effektivt förenkla företags tillståndsprocesser för aktiv förädling. 

– Med en sådan modul ser vi en stor potential hos många idag redan existerande företag i Sverige att effektivisera och förenkla sina verksamheter men framförallt att spara kostnader både för tull o andra avgifter likväl som administrativt, kommenterar vice vd Joel Winninge.

CargoIT gör ett mycket bra år 2017 och stärker nu ytterligare sin position som en av Sveriges ledande leverantör av IT-och logistiklösningar både nationellt och internationellt. Företaget har under 2017 ökat tillväxten och framförallt antalet nya  kunder som har valt företagets system och- logistikösningar.

-       CargoIT har de senaste åren gjort stora investeringar och satsningar på moduler som tillhandahåller avancerade men samtidigt användarvänliga systemlösningar vilket har gett CargoIT möjlighet att idag ligga i framkant och kunna erbjuda kunder moderna, konkurrenskraftiga och fullt ut integrerade lösningar som efterfrågas både nationellt och internationellt, säger Joel Winninge vice VD CargoIT.

Nu integrerar CargoIT sina moduler mot ekonomisystemet Visma Business. Detta innebär en utökning av de olika affärssystem som CIS-modulerna kan kopplas till. Rent praktiskt betyder det att det går att skicka information mellan CIS och Visma Business vilket förenklar och effektiviserar arbetsprocesser. Det bidrar till säkrare och snabbare informationsflöden vilket är betydelsefullt i en bransch där det ständigt sker snabba förändringar. Med detta skapar CargoIT möjligheter för sina kunder att stärka sin verksamhet.

Visma logo

 

Breadcrumbs