Protektionism hotar svensk export 

Läs artikel i tidningen 

Brexit kommer att innebära någon form av tullförfarande för alla svenska företag som vill handla med Storbritannien. ”Det kommer att påverka hela logistikkedjan med förseningar och längre ledtider” säger Christina Wiklund på CargoIT.

Det råder osäkra tider i världshandeln. Donald Trump har pausat USAs förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU (TTIP) och hotar att införa importtullar mot omvärlden. Förra sommaren röstade britterna igenom Brexit och nu har Storbritanniens premiärminister lämnat in landets formella ansökan om utträde ur EU. Protektionismen frodas onekligen.

 

KNAPP PORATL

CargoIT har en ny kundportal under implementering. Byggd i ett modernt dynamiskt gränssnitt kan den anpassas efter kundens behov och även för olika typer av enheter. I portalen kommer kunden ha möjlighet att vid registrering av uppdrag, innan bokning, få prisuppgifter alternativt kunna skicka en offertförfrågan. Vid själva registreringen av uppdrag erbjuds hjälp av mallhantering och genom Track and Trace kunna se status på dem.

I den nya portalen kan dokument både laddas upp och laddas ned. I de fall där ett uppdrag behöver bistås med externa dokument kan de laddas upp direkt till uppdraget samt att kunden har åtkomst till dokument som fraktsedlar, aviseringar, fakturor direkt i portalen. För att sedan kunna följa upp och utvärdera uppdrag finns möjlighet att ta ut statistik på tidigare sändningar. Allt detta finns att tillgå i CargoITs nya kundportal som lanseras inom kort. Denna funktion kommer öka er servicegrad gentemot era kunder.

 

CargoIT bjuder in till seminarium den 23 maj på Arlanda, Sky City. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på flygbranschen. Inledningsvis presenterar Nils Paul från näringsdepartementet den nya flygstrategin. Flygstrategin syftar till att tydliggöra flygets roll som en del i transportsystemet och en av prioriteringarna i den nya strategin är utvecklingen av Arlanda som ledande storflygplats. Vidare presenterar CargoIT tillsammans med CHAMP Cargosystems den gemensamma satsningen på modern elektronisk flygfrakt och chefsredaktör Anders Karlsson på Transportnet berättar om trender och förändringar inom logistikbranschen. Avslutningsvis redogör CargoIT för de verktyg genom CIS helhetslösning som effektiviserar din verksamhet och ökar lönsamheten.

Agenda:

08:30 -08:45  Registrering och kaffe

 

08:45 – 09:00  CargoIT hälsar välkomna

 

09:00 – 09:45  Huvudtalare Nils Paul från Näringsdepartemetet presenterar regeringens nya flygstrategi- för flygets roll i framtidens transportsystem och satsningen på Arlanda som         ledande flygplats. 

 

09:45 -10:30  Joel Winninge vice VD CargoIT berättar om satsningen tillsammans med CHAMP Cargosystems på e-freight och logistik inom flygbranschen.  

 

10.30- 10.50  Fika & Mingel

 

10:50 – 11:20  Chefsredaktör Anders Karlsson på Transportnet om trender och förändringar inom transport- och logistikbranschen

 

11:20 – 12:00 Konkurrera på en föränderlig marknad och öka din lönsamhet - CargoIT presenterar verktygen genom en helhetslösning som effektiviserar din verksamhet. Bland annat berörs LogoCore 3Colorde nya reglerna för tullager, helt integrerade moduler och system, möjligheter med appar . Driftleverantören CoreIT berättar om fördelen med Cloud solution.

 

12:00- 13:00 Tid att träffa CargoIT och möjlighet att se CIS- Cargo Information System

 

Plats & Tid:

Arlanda flygplats, Radisson Blu Sky City Hotel
23:e maj 2017
08:30 – 13:00

 

För anmälan klicka här

Begränsat antal platser. Anmälan är kostnadsfri men vid uteblivet deltagande tas en avgift ut om 500kr om avanmälan ej görs.

Breadcrumbs