Storbritanniens premiärminister har nu formellt inlett ett utträde ur Europeiska Unionen

- För tull- och logistikbranschen kommer förändringen vara betydande. Över 50 % av Sveriges BNP är beroende av vår export. Den svenska exporten till Storbritannien uppgick 2013 till 71 miljarder SEK, vilket motsvarar 6,5 procent av den totala svenska exporten och 6,0 procent av importen. Storbritannien är Sveriges 5:e viktigaste exportmarknad och bara genom CargoIT´s system passerar ett stort antal transaktioner årligen, säger Christina Wiklund, ägare CargoIT.

Medan svenskarna förberedde sig för midsommar och semestrar röstade Storbritannien för att lämna den Europeiska unionen. Detta var en chock för många runt om i världen och ett nej som skulle innebära stor omställning för EU:s inre marknad och framförallt för Sveriges företag inom import och export. Idag blev det verklighet när Storbritanniens premiärminister Theresa May lämnar över brevet till Europeiska rådets ordförande om att åkalla Lissabonfördragets artikel 50 om att lämna den Europeiska Unionen.

Breadcrumbs