Som första aktör inom IT-lösningar för logistikbranschen knyter CargoIT ihop logistikföretagens olika verksamhetsprocesser i en unik plattform kallad CIS – Cargo Information System. I den ingår valbara moduler inom spedition, transport, tull och lager.

 

- Ökade krav på kund- och leveransservice samt system som ökar företags effektivitet och lönsamhet gör att intresset för IT-lösningar är mycket påtagligt. I en bransch som just nu växer både nationellt och internationellt och samtidigt genomgår stora förändringar krävs det att hålla sig uppdaterad för att kunna möta morgondagens utmaningar, detta för att kunna dra fördel av den växande marknaden, säger Joel Winninge vice VD CargoIT.  

 

En helhetslösning medför en samlad översikt över verksamheten och alla dess delar vilket underlättar styrning och planering av den. En sådan lösning ger också ökad möjlighet till uppföljning och utvärdering av verksamheten som helhet samt varje del för sig. Företag inom logistik- och transportbranschen har vanligen flöden som genomgår flera olika, både interna och externa, verksamhetsområden som exempelvis upphämtning, lagring, omlastning, transportbokning, förtullning och leverans. Desto fler processer som ingår i ett flöde, desto större är behovet idag av en översiktsbild.

tollCargoIT möter behovet av en växande handel med Norge med att nu utöka systemens omfattning och möjligheter. Ny funktionalitet sjösätts för export och import med en turn-modell samt att översättning av varukoderna möjliggörs vilket kommer förenkla handeln med Norge.


Nyligen presenterades siffror som visar att e-handeln kommer växa med över 17 procent under 2017. Samtidigt visas att just svensk e-handelsexport främst går till Norge och att vårt grannland även är en av Sveriges största handelspartners.


Många av CargoIT´s befintliga kunder har flöden till och från Norge vilket gör att vi vill förse dem med tjänster som stödjer och förenklar dessa processer. Flöden blir smidigare och det kommer framförallt att bli enklare att hålla verksamhetens alla aktiviteter under ett och samma tak. - vice VD Joel Winninge.


Under andra kvartalet 2017 initieras projektet med en funktionalitet för export och import med en turn-modell. Med den kan man använda exporten från Sverige som underlag för att skapa importdeklarationen till Norge och tvärtom. Även översättning av varukoderna kommer att möjliggöras vilket förenklar handel mellan Sverige och Norge.

Transportnet.se har uppmärksammat denna nyhet, besök sidan.

Nu sjösätter CargoIT som första aktör en snabb och säker kommunikation för e-freight.       

efreight

CargoIT har sedan hösten 2016 tecknat ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems i Luxemburg. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov av e-freight för flyg export i CIS Spedition.


- CIS Spedition förenklar processer för kunden och skapar större och bättre möjligheter i kommunikationen med externa system, däribland e-freight. Kundens konkurrenskraft ökar genom förmågan till ökad precision gentemot sina kunder, tack vare effektiv kommunikation och spårbarhet mellan system. CargoIT är stolta över att nu vara en av de första aktörerna att kunna leverera ett för IATA och flygbolagen, nytt, modernt och lättanvänt gränssnitt, XML*, säger vice VD Joel Winninge.

 

Breadcrumbs