CargoITs mål är att erbjuda helhetslösningar och med det som ambition är samarbeten med andra företag en betydande del i att göra verksamhetsprocesser smidiga och effektiva. I dagsläget har CargoIT fyra partners vilka vi är väldigt stolta över att samarbeta med. Nedan följer beskrivningar över vilka de är och hur samarbetet ser ut. 

 

VismaVisma logo
Visma är en ledande ekonomileverantör till företag och redovisningsbyråer i Sverige. Deras vision är att förenkla företagandet oavsett storlek och typ av verksamhet samt att driva automatiseringen av affärsprocesser framåt. Samarbetet med CargoIT innebär att fakturering sker i CIS Spedition 3.0 och färdiga integrationer finns till och från Visma och dess kund-/leverantörsreskontra samt bokföring. Skapande av fakturor, kreditnotor, samlingsfakturor etc. görs i CIS Spedition 3.0 och informationen förs med ett knapptryck till/från Visma. Samma gäller för mottagna inbetalningar samt leverantörskostnader. Dessa matchas mot fakturerat belopp/estimerad kostnad och vid differenser ges en bild/lista över detta som användaren på ett enkelt sätt kan följa upp i CIS. Att integrera Visma till CargoITs system gör det möjligt att få god överblick och kontroll över sin verksamhet. Det bidrar även till reducerad administration tack vare överföring av ekonomiska detaljer mellan systemen och möjlighet att kunna följa upp olika aktiviteter och dess lönsamhet inom verksamheten på ett enkelt sätt.

 

Champlogo

 

CHAMP Cargosystems

CHAMP Cargosystems utvecklar IT-lösningar för flygfraktsindustrin och är erkända inom branschen. De har sitt huvudkontor i Luxemburg och tillhandahåller sina tjänster världen över. Deras plattform TRAXON cargoHUB gör det möjligt att länka ihop aktörer inom flygfrakt med varandra och utöka informationsflödet mellan dem. CHAMP gör detta genom att tolka och vidarebefordra meddelanden mellan aktörer och företaget strävar efter att gå ifrån papper och istället använda sig av elektroniska meddelanden. 

CargoIT har sedan hösten 2016 tecknat ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems. Samarbetet innebär att aktörer i behov av e-freight för flygexport stödjs i CIS Spedition 3.0 och att elektronisk bokning till flygbolag är möjligt. E-AWB för flygsändningar via EDI (FWB, FZB samt FHL) sker direkt från CIS Spedition 3.0 till IATA via Traxon/CHAMP och status tas kontinuerligt emot för varje sändning (FNA/FMA, FSU). CHAMPs roll är alltså att ta emot meddelanden direkt från CIS Spedition 3.0 och se till att de når vart och ett av flygbolagen i det format som de kan ta emot informationen, samt att vidarebefordra svars-/statusmeddelanden tillbaka in i CIS Spedition 3.0. Tack vare effektiv kommunikation och spårbarhet mellan systemen ökar kunden sin konkurrenskraft samt förmågan till ökad precision gentemot sina kunder. Formatet som används är XML vilket möjliggör att göra tillägg och förändringar i meddelanden om så skulle krävas eller önskas. Även möjlighet till att använda CASS-faktura finns tillgängligt. CargoITs samarbete med CHAMP Cargosystems försäkrar att aktörer står redo inför flygfraktens framtid.

 

Unifaun unifaun

Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa TA-system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom deras TA-system och det utgör på så sätt en central del i europeisk logistik.

CargoIT har ett samarbete med Unifaun angående transportbokning eller delivery management, ett begrepp som börjat användas mer frekvent sista tiden. Från CargoITs plattform CIS - Cargo Information System kan orderinformation skickas till Unifauns plattform för direktbokning av transport med en viss utförare. Alternativt kan ett underlag skickas för att sedan administreras i Unifauns portal. Fraktdokument och etiketter kan antingen skickas till CIS eller tas ut från portalen.

En annan möjlighet är att transportörer/speditörer ansluter sig som utförare i Unifaun, då kan tredje part boka med dem och orderinformationen läses in i CIS som ett transportuppdrag som ska utföras.
Finns flera tilläggstjänster såsom statusavisering till kund via mejl och sms.

 

InExchangeLogotyp 350x350
InExchange har som mål är att göra det möjligt för alla företag oavsett storlek att skicka e-fakturor. Med sina dynamiska tjänster driver InExchange Nordens största affärsnätverk och hjälper därmed företag att reducera sin administration. CargoIT och InExchange är samarbetspartners vilket innebär att det är möjligt att skicka pappers-, mail- samt e-fakturor direkt från CIS Spedition 3.0. Att få en god överblick över sitt fakturaflöde med e-fakturor, påminnelser, inkasso etc. är en förutsättning för att ha kontroll på sina processer och sin verksamhet. Det innebär att CargoIT och InExchange förenklar administrationen genom att integrera sina system med varandra. Detta gör det möjligt för kunden kan sitta i ett och samma system där den dagliga verksamheten sköts tillsammans med fakturering.

 

Breadcrumbs