Partners

CargoITs mål är att erbjuda helhetslösningar och med det som ambition är samarbeten med andra företag en betydande del i att göra verksamhetsprocesser smidiga och effektiva. I dagsläget har CargoIT fyra partners vilka vi är väldigt stolta över att samarbeta med. Nedan följer beskrivningar över vilka de är och hur samarbetet ser ut. 

 

 

CoreIT logo 002

CoreIT 

CoreIT är ett IT-kunskapsföretag specialiserat på tjänster inom infrastrukturkonsulter, systemutveckling, molntjänster, support/ServiceDesk, webb och marknadsföring, systemlösningar och även produktlösningar. CoreITs kärnverksamhet är IT (kärna=Core) med uppdraget att hjälpa kunden att bli effektivare inom sin kärnverksamhet med stöd av IT. CoreITs system och tjänster stöttar internationella företag med användare runt hela världen. Kunder och partners finns inom tjänst, industri, handel, bygg, föreningar och offentlig verksamhet. Hemmamarknaden är främst Västernorrland, men CoreIT följer gärna kunderna ut i världen. CargoIT och CoreIT ingick samarbetsavtal 2016 och CoreIT är sedan dess vår drift- och hostingpartner. CoreIT hjälper CargoIT med ett helhetsåtagande för server driften och ser till att CargoIT har en driftsäkermiljö med redundans, för att kunna motsvara de högt ställda kraven som finns på tillgänglighet idag. Utöver det kan vi genom CoreIT erbjuda jourhantering, utökad support etc. då de har en väl bemmanad ServiceDesk och beredskap dygnet runt.

 

INTTRA logo 002

 

INTTRA 

INTTRA är den största neutrala elektroniska transaktionsplattformen, mjukvaran och informationsleverantören i centrum av sjöfartsindustrin. INTTRAs innovativa produkter ger möjlighet att handla med flera parter och att utnyttja informationen om havsindustrin för att förbättra sin verksamhet. INTTRA förenar över 225 000 arbetare inom frakt med mer än 50 ledande operatörer och 130 plus-programvaruallianspartners. Över 800 000 containerordrar initieras varje vecka på INTTRA-plattformen, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av världshandeln. CargoIT har sedan hösten 2017 tecknat ett samarbetsavtal med INTTRA. Samarbetet möjliggör för aktörer att kunna kommunicera elektroniskt med rederier och samlastare direkt från CIS Spedition 3.0 via INTTRA. Det finns exempelvis möjlighet att skicka elektroniska skeppningsinstruktioner samt uppdatera dessa direkt från uppdraget och statusar i form av Track and Trace fås tillbaka in i systemet med automatik. Funktionaliteten sparar tid och minimerar felkällor och därmed effektiviserar aktörers verksamhet. Samarbetet mellan CargoIT och INTTRA utvecklas löpande med nya produkter/meddelanden kontinuerligt. 

 

 

Visma logo

Visma
Visma är en ledande ekonomileverantör till företag och redovisningsbyråer i Sverige. Deras vision är att förenkla företagandet oavsett storlek och typ av verksamhet samt att driva automatiseringen av affärsprocesser framåt. Samarbetet med CargoIT innebär att fakturering sker i CIS Spedition 3.0 och färdiga integrationer finns till och från Visma och dess kund-/leverantörsreskontra samt bokföring. Skapande av fakturor, kreditnotor, samlingsfakturor etc. görs i CIS Spedition 3.0 och informationen förs med ett knapptryck till/från Visma. Samma gäller för mottagna inbetalningar samt leverantörskostnader. Dessa matchas mot fakturerat belopp/estimerad kostnad och vid differenser ges en bild/lista över detta som användaren på ett enkelt sätt kan följa upp i CIS. Att integrera Visma till CargoITs system gör det möjligt att få god överblick och kontroll över sin verksamhet. Det bidrar även till reducerad administration tack vare överföring av ekonomiska detaljer mellan systemen och möjlighet att kunna följa upp olika aktiviteter och dess lönsamhet inom verksamheten på ett enkelt sätt.

Champlogo

 

 

CHAMP Cargosystems

CHAMP Cargosystems utvecklar IT-lösningar för flygfraktsindustrin och är erkända inom branschen. De har sitt huvudkontor i Luxemburg och tillhandahåller sina tjänster världen över. Deras plattform TRAXON cargoHUB gör det möjligt att länka ihop aktörer inom flygfrakt med varandra och utöka informationsflödet mellan dem. CHAMP gör detta genom att tolka och vidarebefordra meddelanden mellan aktörer och företaget strävar efter att gå ifrån papper och istället använda sig av elektroniska meddelanden. 

CargoIT har sedan hösten 2016 tecknat ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems. Samarbetet innebär att aktörer i behov av e-freight för flygexport stödjs i CIS Spedition 3.0 och att elektronisk bokning till flygbolag är möjligt. E-AWB för flygsändningar via EDI (FWB, FZB samt FHL) sker direkt från CIS Spedition 3.0 till IATA via Traxon/CHAMP och status tas kontinuerligt emot för varje sändning (FNA/FMA, FSU). CHAMPs roll är alltså att ta emot meddelanden direkt från CIS Spedition 3.0 och se till att de når vart och ett av flygbolagen i det format som de kan ta emot informationen, samt att vidarebefordra svars-/statusmeddelanden tillbaka in i CIS Spedition 3.0. Tack vare effektiv kommunikation och spårbarhet mellan systemen ökar kunden sin konkurrenskraft samt förmågan till ökad precision gentemot sina kunder. Formatet som används är XML vilket möjliggör att göra tillägg och förändringar i meddelanden om så skulle krävas eller önskas. Även möjlighet till att använda CASS-faktura finns tillgängligt. CargoITs samarbete med CHAMP Cargosystems försäkrar att aktörer står redo inför flygfraktens framtid.

 

 

Unifaun unifaun

Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa TA-system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom deras TA-system och det utgör på så sätt en central del i europeisk logistik.

CargoIT har ett samarbete med Unifaun angående transportbokning eller delivery management, ett begrepp som börjat användas mer frekvent sista tiden. Från CargoITs plattform CIS - Cargo Information System kan orderinformation skickas till Unifauns plattform för direktbokning av transport med en viss utförare. Alternativt kan ett underlag skickas för att sedan administreras i Unifauns portal. Fraktdokument och etiketter kan antingen skickas till CIS eller tas ut från portalen.

En annan möjlighet är att transportörer/speditörer ansluter sig som utförare i Unifaun, då kan tredje part boka med dem och orderinformationen läses in i CIS som ett transportuppdrag som ska utföras.
Finns flera tilläggstjänster såsom statusavisering till kund via mejl och sms.

 

 

Logotyp 350x350

InExchange
InExchange har som mål är att göra det möjligt för alla företag oavsett storlek att skicka e-fakturor. Med sina dynamiska tjänster driver InExchange Nordens största affärsnätverk och hjälper därmed företag att reducera sin administration. CargoIT och InExchange är samarbetspartners vilket innebär att det är möjligt att skicka pappers-, mail- samt e-fakturor direkt från CIS Spedition 3.0. Att få en god överblick över sitt fakturaflöde med e-fakturor, påminnelser, inkasso etc. är en förutsättning för att ha kontroll på sina processer och sin verksamhet. Det innebär att CargoIT och InExchange förenklar administrationen genom att integrera sina system med varandra. Detta gör det möjligt för kunden kan sitta i ett och samma system där den dagliga verksamheten sköts tillsammans med fakturering.

 

Breadcrumbs