Cargo Information System

CargoIT erbjuder ett heltäckande logistiksystem

CargoIT använder sin långa erfarenhet inom IT-lösningar för logistik- och transportbranschen och bygger idag tredje generationens system inom dessa områden. CIS - Cargo Information System är ett logistiksystem som kan användas på alla typer av utrustning, från traditionella arbetsplatser via bärbara till surfplattor och mobiltelefoner. De ingående modulerna är användarvänliga och intuitiva.  De är uppbyggda för att vara enkelt anpassningsbara för olika behov gällande användning/användare/teknik. En stor fördel med den nya tekniken är att systemen blir helt skalbara, d.v.s. man kan ha tillgång till samma funktionalitet i ett litet användarsystem för en användare som i det stora företagets system med flera hundra användare. Vi tror att det är viktigt med flexibilitet, således kan kunden i efterhand välja moduler med ny funktionalitet efter behov.

 

CargoIT erbjuder även systemet som molntjänst vilket innebär att vi har systemet hos oss i vår serverhall och kunden får tillgång via en unik företagslänk i en webbläsare.

 

 

 

CIS Tull 3.0 

CIS Tull 3.0 är ett av marknadens mest heltäckande och kraftfulla tullsystem. Systemet är ett av Tullverkets godkända EDI-system och har fullt stöd för exempelvis importer, exporter, transiteringar, tullager, utlämningssedlar - ja, listan kan göras lång. För att tillgodose en effektiv hantering av tulldeklarationer, har systemet en inbyggd minnesfunktion, vilket innebär att användaren snabbt och enkelt kan använda mallar för olika tulluppdrag. Ett tullsystem som gör det enkelt med tull helt enkelt.

 

 

 CIS Spedition 3.0

"För speditörer som söker en heltäckande IT-lösning"

CIS Spedition 3.0 är ett komplett IT-stöd för transportörer och speditörer i deras dagliga verksamhet. Systemet hanterar alla former av väg-, sjö- och flygtransporter och stödjer samtliga processer från orderläggning till fakturering och uppföljning.

 

transport

 

CIS Transport

CIS Transport är ett webbaserat transportledningssystem för åkerier och fraktförare som snabbt vill få bättre kontroll på verksamheten och minska administrationen. I ett användarvänligt gränssnitt kan användaren här registrera transportuppdrag eller hämta bokningar från en medföljande webbokning där kunderna själva kan genomföra bokningar. Dessa uppdrag kan sedan lastplaneras på egna bilar eller fördelas ut på underleverantörer. Givetvis kan även fraktdokumentation enligt branschnormer skrivas ut från systemet. Om användaren önskar kan uppdragen skickas ut till chaufförers handdatorer eller mobiltelefoner. När uppdragen sedan har blivit levererade hjälper CIS Transport även användaren att producera faktureringsunderlag och eventuella avräkningsnotor. En ny generations transportledningssystem helt enkelt!

  

lager

 

CIS Lager/3PL

CIS 3PL är ett webbaserat och kraftfullt lagersystem som är byggt för att hjälpa tredjepartslogistiker, terminal och godsmottagningar att enkelt och effektivt kunna administrera sina kunders gods, lagerrörelser och administration. CIS 3PL är ett komplett WMS-system med stöd för arbete med handdatorer tack vare programvaran CIS 3PL Mobile. Systemet är ett grafiskt uppbyggt lagersystem där användaren kan få hela sin lageryta uppritad så att användaren snabbt kan få en översikt över lagret. Systemet hanterar självklart även alla kunders avtal så att lagerhållarna kan automatisera sina faktureringsrutiner. Kort och gott: Ett system för lagerhållare som vill öka sin effektivitet.

 

integration

 

CIS Integration

CIS Integration är länken som knyter ihop dina och dina kunders system. Systemet agerar på ett smidigt sätt mellanhand mellan flera olika system och ser till att informationsflödet mellan dessa automatiseras. CIS Integration är speciellt utvecklat för att hantera de meddelandetyper som finns inom transport- och logistikbranschen och används till allt från Tullkommunikation till överföring av data till ekonomisystem.

 

Breadcrumbs