Följ Tullbloggen

 

Denna blogg uppdateras kontinuerligt med allmänna nyheter kring tull och IT av Robert Bonde, CargoITs expert inom tull och produktchef för CIS Tull. Återkom ofta för att ta del av nyheter, trender, rykten och möjligheter. Allt som har med tull att göra med andra ord!

 

 

Robert Bonde, product manager CIS Customs

 

Systemleverantörsmöte

1:a februari 2017 kommer Tullverket att hålla ett Systemleverantörsmöte för systemleverantörer som utvecklar IT-lösningar för det nya Tullagerförfarandet. CargoIT kommer givetvis att närvara.

 

CWDS 2016-12-12

CargoIT är klara med CWDS – Standarddeklarationen men avvaktar publicering av Slutprov hos Tullverket och dess prövning innan vi kan ge ut produkten till kund.

 

Tullverket skjuter på det elektroniska tullagerförfarandet (2016-03-08)

Tullverket har beslutat att skjuta fram driftsättningen av det nya elektroniska tullagerförfarandet från den 1 maj till den 1 november 2016. Den främsta anledningen till beslutet är att EU kommissionen nyligen levererat sin mappningsspecifikation mellan UCC och WCO datamodell vilket påverkar arbetet med framtagning av slutlig version av tekniska specifikationer samt implementering av dessa förändringar i Tullverkets IT-stöd. Detta innebär att införandet av nya tullagerförfarandet inte kan  starta enligt ursprunglig plan i maj 2016. En annan viktig anledning är att den nya Tulldatalagen (TDL) troligtvis kommer träda i kraft den 1 november. Den nya TDL innebär en möjlighet att skicka ett utökat informationsinnehåll mellan tillståndhavare och deklaranter vilket varit en viktig möjlighet för näringslivet. Detta innebär en längre period för att utveckla och testa implementationen.

 

 

 

 

Breadcrumbs