Tullbloggen - implementering standarddeklaration

robert bonde2

28e februari var datumet som Tullverket hade gett systemleverantörer för driftsättning av Standarddeklaration med hänförande till Tullager. Mer dokumentation kring journalhantering skulle även finnas på plats.

I dagsläget har varken slutprov eller vidare dokumentation kring förfarandet publicerats. Detta gör att CargoIT får avvakta med testning och godkännande av CIS Tull med detta förfarande tills Tullverket kommer ut med denna information. Inget nytt datum har ännu publicerats. Vi inväntar även instruktioner för hur Tullverket vill ha tabellers utseende och riktlinjer på hur de vill att Tillståndshavaren ska kunna återge information ur sin Tullagerbokföring. /Robert Bonde, Produktchef CIS Tull

 

Breadcrumbs