CIS Integration

Dagens logistiker och transportörer blir allt mobilare och använder allt fler olika system. För att uppnå den fulla potentialen av IT-stöden krävs det att dessa fullt ut kan kommunicera med varandra.

 

Kommunikation

CargoIT har tagit fram CIS Integration som är ett effektivt sätt att bedriva elektronisk kommunikation för att få olika system att utbyta data med varandra. Systemet agerar mellanhand mellan dina olika system och ser till att informationsflödet mellan dessa automatiseras.

 

Mobilitet

CIS Integration är huvudsakligen utvecklat för transportörer och logistiker som arbetar mobilt eller behöver bygga bryggor mellan alla sina olika system.

 

Funktionalitet

Systemet ger säkrare och snabbare informationsflöden och hanterar de flesta EDI-format så som exempelvis Edifact, XML, ASCII-filer med flera. Vidare är systemet lätt att integrera mot befintliga system. I dagsläget finns kopplingar mot samtliga produkter i CIS-familjen samt ett urval av olika affärssystem.

Breadcrumbs