CargoIT är ett logistikföretag i Stockholm inom systemutveckling med inriktning mot logistikbranschen - totalt har vi ca 150 avtalskunder. Sedan början på 80-talet har över 300 installationer genomförts över hela landet. Med över 25 års samlad kompetens och erfarenhet från olika delar av transportbranschen har CargoIT utvecklat en djup förståelse för logistikmarknaden och dess behov.

Företaget har huvudkontor i Upplands Väsby, Stockholm, och levererar IT-stöd till allt ifrån små till stora företag inom olika branscher såsom transport, spedition, lager, detaljhandel, industri mm. Vi erbjuder moduler som hanterar flöden för spedition, transport, lager, tull och tullager. Dessa kan sättas ihop till helhetslösningar.

Kerry Logistics (Sweden) AB, tidigare Albini & Pitigliani AB, är en speditör som varit verksam inom branschen sedan 1999. En förutsättning för att klara av dagens komplexa flöden är att ha moderna och väl fungerande system som kan ge en god översikt och kontroll över verksamheten.

Johanna Brorsson, Kvalitets- och CSR chef – ”CIS Spedition 3.0 ger bra möjligheter till uppföljning av verksamheten och en spårbarhet som hjälper oss att arbeta med ständiga förbättringar.”

Tidigare använde sig Kerry av en äldre version av CargoITs speditionssystem, men under våren 2016 bytte de till webbaserade CIS Spedition 3.0. Kerry använder fortsatt CIS Tull 3.0 integrerat med CIS Spedition 3.0. Genom dessa moduler sköter Kerry sin speditionsverksamhet inom transportsätten väg, sjö och flyg samt sina tullärenden och hantering av tullager.  

Systemen är integrerade med flera delar av Kerrys logistikkedja. Tack vare uppsatt EDI, i form av orderimport, skapas väg- och sjöuppdrag från agenter per automatik i systemet. Det effektiviserar processen och informationsdelning samt reducerar risken för brister i kommunikation. Förutom att CIS Spedition 3.0 underlättar förbindelser med sina agenter bokar Kerry transporter direkt från systemet via Unifaun. De har dessutom en integration med sitt ekonomisystem vilket effektiviserar bokföring och skapar kostnadskontroll. Där finns en funktionalitet som smidigt överför information om kunder och försäljning till Kerrys CRM-system.

Torbjörn Hagberg, VD - ”Vi upplever CIS Spedition 3.0 som flexibelt och lättöverskådligt, det ger oss en bra kontroll över våra intäkter och kostnader på detaljerad nivå.”

 

Kerry logga

Scandinavian Shipping & Logistics, som ingår i Greencarrier koncernen, har sedan hösten 2016 valt att använda sig av CIS Spedition 3.0 för att bedriva sin verksamhet i flera länder. Genom den transparens och helhetsbild som systemet bidrar med gynnas företaget eftersom deras verksamhet grenar ut sig i olika fokusområden. De arbetar både med spedition och som frakt- och linjeagenter och tack vare implementationen av CIS Spedition 3.0 kan de enkelt samordna information samt arbetsprocesser inom verksamheten. Med integration mot sitt ekonomisystem effektiviseras bokföring och kostnadskontroll möjliggörs.

 

 Under märket By Rýdens säljer företaget designade lampor för hembelysning. CargoIT valdes som leverantör för en automatiserad artikelbaserad tullagerlösning med koppling mot affärssystem. Lösningen är automatisk på det sättet att affärssystemet matar tullsystemet med information om inleveransen och uppdaterar tullagerredovisningen. Vid uttaget skickar affärssystemet orderinformation som uppdaterar tullagerredovisningen med uttagsinformation samt skapar färdiga tullärenden i CIS tull 3.0. Uppdaterade journaler är sökbara samt kan skrivas ut.

”Den integrerade lösningen, tillsammans med att CIS Tull 3.0 är molnbaserat, gör arbetet flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt. CIS Tull 3.0 är en del av det dagliga arbetet.”
- Mattias Einebrant, Lageransvarig By Rydéns

 

Rapido Klara Transporter AB använder CIS Transport för att kunna möta kundernas ökande krav samt för att öka sin konkurrenskraftighet. Företaget använde tidigare CargoIT´s transportsystem FleetIT och de var en av de första befintliga kunderna att gå över till uppföljaren CIS Transport.

En av de två huvudsakliga anledningarna till att Rapido Klara valde CIS Transport var att de därmed kunde erbjuda sina kunder CargoIT’s Kundwebb, där deras kunder kan lägga transportbokningar samt följa sina pågående bokningar via Rapido Klara’s egen hemsida. Den andra var att systemet är webbaserat vilket ger trygghet och ökade möjligheter.

Vi var mycket nöjda med vårt tidigare transportsystem och CargoIT som systemleverantör och i takt med att våra kunder började kräva elektronisk transportbokning samt möjligheter att följa status på lagda bokningar, så insåg vi behovet av ett modernt transportsystem för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga. Med webbaserade CIS Transport känner vi att vår verksamhet är rustad med ett transportsystem för framtiden, som uppfyller våra kunders ökande krav.” – Lars-Gunnar Berghel, VD

För Rapido Klara är kommunikationen med sina förare en viktig del, för att de ska kunna planera de frekventa utkörningarna på ett effektivt sätt samt för att få en bra återkoppling så varje uppdrag. 

Genom CargoIT’s chaufförsportal förenklar vi planeringen av utkörningar på våra fordon samt att funktionaliteten som möjliggör för våra chaufförer att återrapportera statusar, ger oss en bättre överblick och kontroll över verksamheten. – Lars-Gunnar Berghel, VD

CargoIT tycker att det är väldigt roligt att befintliga kunder inser värdet av ett modernt och mobilt transportsystem och är mycket glada över att Rapido Klara valt att övergå till CIS Transport.

 

 

Budbolaget Logistics stärker verksamheten med CIS 3PL

För att vara en konkurrenskraftig tredjepartslogistiker krävs det att man har transparens i verksamheten samtidigt som man jobbar effektivt med goda kundrelationer. Rätt IT-system har därför en viktig roll i verksamheten och ett företag som kommit långt inom detta område är Budbolaget Logistics i Borås.

Budbolaget i Borås är ett företag som varit verksamt inom transport- och logistiksektorn sedan 1940-talet. Företaget är uppdelat i två bolag, där Budbolaget sköter transporter och Budbolaget Logistics hanterar terminal- och lagerverksamhet. Budbolaget Logistics har nyligen tagit ett strategiskt beslut om att även erbjuda tullagerhantering, samtidigt som man vill ta ett helhetsgrepp om verksamheten och stärka sina kundrelationer.

 

Sida 1 av 2

Breadcrumbs