Budbolaget - CIS 3PL

Budbolaget Logistics stärker verksamheten med CIS 3PL

För att vara en konkurrenskraftig tredjepartslogistiker krävs det att man har transparens i verksamheten samtidigt som man jobbar effektivt med goda kundrelationer. Rätt IT-system har därför en viktig roll i verksamheten och ett företag som kommit långt inom detta område är Budbolaget Logistics i Borås.

Budbolaget i Borås är ett företag som varit verksamt inom transport- och logistiksektorn sedan 1940-talet. Företaget är uppdelat i två bolag, där Budbolaget sköter transporter och Budbolaget Logistics hanterar terminal- och lagerverksamhet. Budbolaget Logistics har nyligen tagit ett strategiskt beslut om att även erbjuda tullagerhantering, samtidigt som man vill ta ett helhetsgrepp om verksamheten och stärka sina kundrelationer.

 


- Vi anser att det är en förutsättning att man har en god överblick över verksamheten och full kontroll på ingående och utgående varor i lagret om man vill vara en konkurrenskraftig tredjepartslogistiker. Samtidigt ser vi också att det blir allt viktare hur man hanterar sina kunder och vilken typ av information man har möjlighet att förse dem med gällande deras lagerstatus, säger Daniel Jogeland, vd på Budbolaget Logistics.

Svårstyrd verksamhet
Tidigare har många av aktiviteterna skötts manuellt och det har varit svårt att få ett helhetsgrepp om verksamheten.
- Vi har tidigare använd en kombination av flera olika IT-system och gjort mycket för hand, vilket i det långa loppet resulterar i att det blir svårt att få en bra kontroll på verksamheten. Som en bieffekt av detta blev det samtidigt svårt för oss att hjälpa och ta väl hand om våra kunder på ett bra sätt, förklarar Daniel Jogeland och fortsätter:
- Därför beslöt vi oss för att skaffa ett heltäckande IT-system som passade vår verksamhet och som hjälper oss uppnå våra mål. Vidare behövde vi också ett system som låter oss visa för våra kunder deras varustatus i vårt lager, så att de hela tiden kan hålla koll vad de har tillgängligt och vad de behöver beställa.

Viktigt med rätt IT-system
Budbolaget Logistics valde tredjepartslogistiksystemet CIS Lager från IT-leverantören CargoIT då systemet var helt anpassad efter de förutsättningar som råder för tredjepartslogistiker och som även mötte de specifika krav som företaget hade på det IT-system som skulle ersätta alla de andra.
- Det nya systemet har verkligen hjälpt oss i vår verksamhet. Nu kan vi bygga goda kundrelationer på ett sätt som vi aldrig lyckats göra förut, samtidigt som vi har en bättre kontroll över verksamheten och har skapat förutsättningar för en högre lönsamhet, berättar Daniel Jogeland.
- Budbolaget behövde en systemlösning som var anpassad efter just deras verksamhet, som de kunde växa med och som samtidigt skapar förutsättningar för starkare kundrelationer. Vi är glada att vi genom implementationen av CIS 3PL i deras verksamhet kunnat hjälpa dem att nå sina mål, avslutar Björn Wiklund, vd på CargoIT.

 

 

 

Breadcrumbs