Scandinavian Shipping & Logistics (SSL) - CIS Spedition 3.0

Scandinavian Shipping & Logistics, som ingår i Greencarrier koncernen, har sedan hösten 2016 valt att använda sig av CIS Spedition 3.0 för att bedriva sin verksamhet i flera länder. Genom den transparens och helhetsbild som systemet bidrar med gynnas företaget eftersom deras verksamhet grenar ut sig i olika fokusområden. De arbetar både med spedition och som frakt- och linjeagenter och tack vare implementationen av CIS Spedition 3.0 kan de enkelt samordna information samt arbetsprocesser inom verksamheten. Med integration mot sitt ekonomisystem effektiviseras bokföring och kostnadskontroll möjliggörs.

 

Breadcrumbs