Kerry Logistics (Sweden) AB – CIS Spedition 3.0 & CIS Tull 3.0

Kerry Logistics (Sweden) AB, tidigare Albini & Pitigliani AB, är en speditör som varit verksam inom branschen sedan 1999. En förutsättning för att klara av dagens komplexa flöden är att ha moderna och väl fungerande system som kan ge en god översikt och kontroll över verksamheten.

Johanna Brorsson, Kvalitets- och CSR chef – ”CIS Spedition 3.0 ger bra möjligheter till uppföljning av verksamheten och en spårbarhet som hjälper oss att arbeta med ständiga förbättringar.”

Tidigare använde sig Kerry av en äldre version av CargoITs speditionssystem, men under våren 2016 bytte de till webbaserade CIS Spedition 3.0. Kerry använder fortsatt CIS Tull 3.0 integrerat med CIS Spedition 3.0. Genom dessa moduler sköter Kerry sin speditionsverksamhet inom transportsätten väg, sjö och flyg samt sina tullärenden och hantering av tullager.  

Systemen är integrerade med flera delar av Kerrys logistikkedja. Tack vare uppsatt EDI, i form av orderimport, skapas väg- och sjöuppdrag från agenter per automatik i systemet. Det effektiviserar processen och informationsdelning samt reducerar risken för brister i kommunikation. Förutom att CIS Spedition 3.0 underlättar förbindelser med sina agenter bokar Kerry transporter direkt från systemet via Unifaun. De har dessutom en integration med sitt ekonomisystem vilket effektiviserar bokföring och skapar kostnadskontroll. Där finns en funktionalitet som smidigt överför information om kunder och försäljning till Kerrys CRM-system.

Torbjörn Hagberg, VD - ”Vi upplever CIS Spedition 3.0 som flexibelt och lättöverskådligt, det ger oss en bra kontroll över våra intäkter och kostnader på detaljerad nivå.”

 

Kerry logga

Breadcrumbs