Clas Ohlson - CIS Tull 3.0

Clas Ohlson och CargoIT tecknar avtal avseende totallösning av tullsystem

När Clas Ohlson skulle välja tullsystem föll valet på CargoIT's nya system CIS Tull 3.0. Clas Ohlson sökte efter en IT-lösning med ett tullsystem som kan klara av stora flöden, med avancerad integration och tullagerhållning för hela centrallagret i Insjön. Efter en större utvärdering av såväl leverantör som tullsystem valdes CargoIT och systemet CIS Tull 3.0.

”Samarbetet i förstudien med CargoIT har fungerat mycket bra. Våra krav när det gäller funktion, arkitektur och användarvänlighet uppfylls av CargoIT’s lösningar på ett tillfredsställande sätt. Vi ser fram emot att få det nya systemet på plats och att se resultatet av den nya tullhanteringen.”– Maria Ax, Clas Ohlson

 

 

 Arbetet kommer att utföras i två faser

I fas ett gäller driftsättning av import och export-modulerna i CIS Tull och arbetet med att komma i produktion har påbörjats. Kommunikationen med tullverket och affärssystemet ska automatiseras med hjälp av CIS Tull. Clas Ohlson genomgår nu en AEO certifiering hos tullverket för att skapa en smidig och enkel tullhantering. Hela Clas Ohlsons logistik präglas av genomtänkta rutiner och flöden för att optimera leveranssäkerhet och servicegrad till butiker och distanshandelskunder. En effektiv tulladministration är en viktig del i att optimera Clas Ohlsons varuflöde.

 

I fas två kommer CIS Tull 3.0 Tullagermodul med utökad funktionalitet att integreras med Clas Ohlsons lagersystem och övriga affärssystem. Med ett väl fungerande tullager kommer Clas Ohlson att kunna sänka sina kapitalkostnader och minska sina tullkostnader genom att tulladministrationen sker i egen regi. Den nya tulladministrationen ger också ökad kontroll över varuflödet och en smidigare distribution, framförallt gällande varuflödet till Clas Ohlsons butiker och kunder i Norge. 

Breadcrumbs