Förstudie/konsulting

Skriv ut

Med bred erfarenhet inom logistik & transport och stora genomförda projekt har vi möjlighet att erbjuda våra tjänster i olika kundprojekt och förstudier. Det kan vara allt ifrån det mindre företaget till det större. Tull, Tullager, integreringar, förenklingar, processer, systemutveckling, ansökningar och beskrivningar är några delar vi hjälper till med. Allt för att företaget ska få bra flöden med god kvalité. Vi har kännedom om tillståndsprocesser, ansökningar samt flöden som Tullverket har. CargoIT kan ge råd och identifiera osäkerheter som behöver utredas mer för att få tillstånd att komma i produktion.