Projektledning

Skriv utVi erbjuder alltid projektledning till stora installationsprojekt. Vi upprättar en projektplan där vi styr upp våra ansvarsområden och vilka steg vi ska genomföra tillsammans. Allt för att det ska vara tydligt vad vi ska genomföra och när. En projektplan kan innehålla följande rubriker:

 

 


Utbildning


Utbildning är en naturlig del av ett implementationsprojekt och ingår alltid till våra nya kunder. Vi genomför även utbildningar till befintliga kunder som kan känna efter några år att de behöver en uppfräschning av sina kunskaper och vill veta mer om alla finesser och genvägar i systemet. Utbildning kan även vara en återkommande del för ett företag som vill upprätthålla sin kompetens som AEO – certifierad.

 


Tullprojekt

Med bred tullerfarenhet och stora genomförda projekt har vi möjlighet att erbjuda våra tjänster i olika kundprojekt och förstudier. Det kan vara allt ifrån det mindre företaget till det större. Tullager, integreringar, förenklingar, processer, systemutveckling, ansökningar och beskrivningar är några delar vi hjälper till med. Allt för att företaget ska få bra flöden med god kvalité som också Tullverket kan godkänna.