CIS Aktiv förädling

Att ha tillstånd för Aktiv förädling är lönsamt vid tillverkning avseende företagets tullkostnader. Det kan dock vara tidskrävande att, enligt Tullverkets regler, ha full kontroll över gjorda importer inom dessa tillstånd. För att förenkla denna hantering kan modulen för Aktiv förädling i CIS Tull användas. Denna modul är lätthanterlig och ger snabbt och enkelt kontroll över tillstånden och dess ingående artiklar. Aktiv förädlings-modulen kan användas och köras separat men som helintegrerad modul i CIS Tull ger den ett stort mervärde då all information med automatik omsätts till tulldeklarationer både för Import samt Export.

 

Översikt funktionalitet i modulen för Aktiv förädling

 • Hantering av Tillstånd för Produktion samt för Reparation
 • Stöd för inläsning av befintliga tillstånd
 • Kontroll och varning kring giltighetstid samt möjlighet till förlängning
 • Hantering av maxbelopp per importerad artikel samt maxbelopp och mängd per reparent
 • Hantering av recept med ingående artiklar per exportartikel
 • Stöd för inläsning av befintliga recept
 • Enkla sökfunktioner för att ex.vis hitta tillstånd, recept etc via artikelnummer
 • Skapande av Importdeklaration med val av artiklar från valt tillstånd, med automatisk kontroll av maxbelopp etc.
 • Automatiskt skapande av varuposter per artikel (summerad per varukod)
 • Uppdatering av beräknad tullavgift etc per importerad artikel till A/F-modulen
 • Enkla sökfunktioner för kontroll av gjorda importer avseende giltighetstid, som avräkningsdokument, lista direkt på skärmen eller i excelformat
 • Skapande av exportdeklaration – med automatik då avräkning görs eller med matchning mot tidigare gjord exportdeklaration
 • Skapande av avräkningsnota för redovisning till tullverket vid avslutad import
 • Automatiskt skapande av importdeklaration vid uppdebitering

 

Vill du veta mer om produkten? Fyll i kontaktformuläret HÄR för att kontakta oss

Breadcrumbs