CIS Spedition 3.0

Tekniskt avancerat system för framtiden – nu med stöd för e-AWB och CASS faktura

CIS Spedition 3.0 är en helintegrerad del i CargoITs egenutvecklade logistikplattform CIS – Cargo Information System. Med lång erfarenhet och kunskap kring de krav och önskemål speditören ställer på sitt system har CargoIT kunnat utveckla CIS Spedition 3.0. Resultatet är ett avancerat hjälpmedel som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet.


CIS Spedition 3.0 är liksom övriga moduler i CIS webbaserat, med åtkomst varifrån som helst, med vilken enhet som helst – när som helst.

 


Översikt funktionalitet CIS Spedition 3.0:

• Stöd för transportslagen väg, flyg, sjö, järnväg
• Import, Export samt Inrikes
• Kundwebb, kundbokningar direkt till systemet samt ”Track and Trace”
• Leverantörswebb och Chaufförs APP för iOS & Android, för återrapportering
• Rationell uppdrags-/orderhantering – manuellt, EDI, mallar etc.
• Samlastning/lastplanering – med funktionalitet för fördelning av kostnader
• Debitering/fakturering – manuellt eller via prislistor och avtal i systemet
• Omfattande sökmöjligheter och registerstöd
• Rapporter och analyser – samt kopplingar med CRM-system
• Integrerade informationsflöden med kunder/leverantörer/partners
• Färdiga gränssnitt mot ekonomisystem
• Alla standarddokument för transport genereras i PDF-format
• Enkel hantering av utskrifter/mail etc.
• Transportbokning via Unifaun WEB-TA och Unifaun Online
• File-upload: uppladdning av externa dokument, bilder, statistik etc.
• Koppling mot InExchange Network – fakturaflöde inkl. e-faktura, påminnelse, inkasso etc.
• e-AWB och CASS faktura – elektronisk bokning till flygbolag via CHAMP Cargosystems
• Moderna integrationsmöjligheter – order, bokning, ekonomi, status, KPI-er etc.

 

 

 
Champlogo

 

 


 

Vill du veta mer om produkten? Fyll i kontaktformuläret HÄR för att kontakta oss.

Breadcrumbs