CIS Tull 3.0

Tullsystem med stöd för import, export, ncts, avisering och tullager (artikel- & ärendebaserat)

CIS Tull 3.0 är IT-systemet som möter både dagens och framtidens behov inom tull. Det är byggt för att kunna klara en snabb och flexibel informationshantering. Tullsystemet är komplett med koppling till TDS och NCTS för importerande-, exporterande-, transporterande- och ombudsföretag. Vidare finns moduler för Tullagerbokföring och Aktiv förädling.

CIS Tull 3.0 är användarvänligt med ett modernt gränssnitt som hjälper dig med dina tullärenden. I systemet finns det möjlighet att skapa egna mallar och få automatisk uppdatering av Tulltaxan och valutor. Det är uppbyggt modulärt med ny teknik vilket förenklar anpassningar till myndigheters krav samt kundens önskemål.

 

Översikt funktionalitet CIS Tull 3.0

 • Molnbaserad lösning - allt du behöver är internet och en webbläsare
 • Hantering av samtliga EDI-meddelanden (import, export, transit och anmälningar)
 • Intrastat mot SCB
 • Elektronisk Tullräkning
 • Utvecklas efter de nya krav som kommer med UCC
 • Standarddeklaration med hänförande till tullager
 • Dynamiskt gränssnitt som anpassas beroende på meddelandetyp
 • Tullager-, saldo- och artikelhantering, befordran, rapporter etc., allt enligt Tullverkets krav på Tullagerbokföring
 • Hantering av deklarationsmallar
 • Automatisk ifyllnad av information anpassat efter Tullverkets regelverk
 • Deklarationsassistans - tidig upplysning om felaktig data
 • Använd kortkommandon och tabbar för att minska antal musklick
 • Välutvecklat API för integrationer via exempelvis XML, EDIFACT, flatfiler etc.
 • Aktuell Tulltaxa med sökfunktioner och koppling mot avsändare och mottagare
 • Kan driftas på egen server eller som en hostad lösning från CargoIT
 • Hantering av PKI med certifikat och signering
 • Möjlighet att hantera alla kostnader och matcha mot Tullräkningen (med full automatik)
 • Möjlighet att fakturera från CIS Tull
 • Ekonomiska rapporter för uppföljning och avstämning
 • Färdiga Integrationer mot ekonomisystem

 

Framtida tullförändringar med bl.a. UCC - Union Customs Code

Information om UCC och förändringar får CargoIT in ifrån Tullverkets allmänna information och systemleverantörsträffar som Tullverket anordnar. CargoIT har dessutom en god kommunikation med en tillståndshavare/kund som sitter med i den expertgrupp som Tullverket har mot näringslivet för sina framtida kommande förändringar. Vi har även goda kontakter med Tullverket som vi kan rådgöra med. Detta sammantaget gör att vi tidigt kan anpassa oss till de förändringar som införs och vara en pålitlig partner i försörjningskedjan.


Eftersom CIS Tull har en modern teknisk plattform kan vi lätt skala om uppgifter i nya framtida meddelanden och därmed kunna erbjuda kostnadseffektiva anpassningar till nya framtida meddelanden. XML är den filform som information utbyts mer och mer, så även i den kommande UCC implementationen. CargoIT har god kännedom om XML och använder det i integrationsgränssnitt, mm och ser därför fram emot den nya teknik som kommer implementeras fram till 2020.

 

 


Vill du veta mer om produkten? Fyll i kontaktformuläret HÄR för att kontakta oss.

Breadcrumbs