Tullsystem med stöd för import, export, ncts, avisering och tullager (artikel- & ärendebaserat)

CIS Tull 3.0 är IT-systemet som möter både dagens och framtidens behov inom tull. Det är byggt för att kunna klara en snabb och flexibel informationshantering. Tullsystemet är komplett med koppling till TDS och NCTS för importerande-, exporterande-, transporterande- och ombudsföretag. Vidare finns moduler för Tullagerbokföring och Aktiv förädling.

CIS Tull 3.0 är användarvänligt med ett modernt gränssnitt som hjälper dig med dina tullärenden. I systemet finns det möjlighet att skapa egna mallar och få automatisk uppdatering av Tulltaxan och valutor. Det är uppbyggt modulärt med ny teknik vilket förenklar anpassningar till myndigheters krav samt kundens önskemål.

 

Översikt funktionalitet CIS Tull 3.0

 • Molnbaserad lösning - allt du behöver är internet och en webbläsare
 • Hantering av samtliga EDI-meddelanden (import, export, transit och anmälningar)
 • Intrastat mot SCB
 • Elektronisk Tullräkning
 • Utvecklas efter de nya krav som kommer med UCC
 • Standarddeklaration med hänförande till tullager
 • Dynamiskt gränssnitt som anpassas beroende på meddelandetyp
 • Tullager-, saldo- och artikelhantering, befordran, rapporter etc., allt enligt Tullverkets krav på Tullagerbokföring
 • Hantering av deklarationsmallar
 • Automatisk ifyllnad av information anpassat efter Tullverkets regelverk
 • Deklarationsassistans - tidig upplysning om felaktig data
 • Använd kortkommandon och tabbar för att minska antal musklick
 • Välutvecklat API för integrationer via exempelvis XML, EDIFACT, flatfiler etc.
 • Aktuell Tulltaxa med sökfunktioner och koppling mot avsändare och mottagare
 • Kan driftas på egen server eller som en hostad lösning från CargoIT
 • Hantering av PKI med certifikat och signering
 • Möjlighet att hantera alla kostnader och matcha mot Tullräkningen (med full automatik)
 • Möjlighet att fakturera från CIS Tull
 • Ekonomiska rapporter för uppföljning och avstämning
 • Färdiga Integrationer mot ekonomisystem

 

Framtida tullförändringar med bl.a. UCC - Union Customs Code

Information om UCC och förändringar får CargoIT in ifrån Tullverkets allmänna information och systemleverantörsträffar som Tullverket anordnar. CargoIT har dessutom en god kommunikation med en tillståndshavare/kund som sitter med i den expertgrupp som Tullverket har mot näringslivet för sina framtida kommande förändringar. Vi har även goda kontakter med Tullverket som vi kan rådgöra med. Detta sammantaget gör att vi tidigt kan anpassa oss till de förändringar som införs och vara en pålitlig partner i försörjningskedjan.


Eftersom CIS Tull har en modern teknisk plattform kan vi lätt skala om uppgifter i nya framtida meddelanden och därmed kunna erbjuda kostnadseffektiva anpassningar till nya framtida meddelanden. XML är den filform som information utbyts mer och mer, så även i den kommande UCC implementationen. CargoIT har god kännedom om XML och använder det i integrationsgränssnitt, mm och ser därför fram emot den nya teknik som kommer implementeras fram till 2020.

 

 


Vill du veta mer om produkten? Fyll i kontaktformuläret HÄR eller vänligen kontakta:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

+46 (0)8 - 594 806 30

 

 

Denna blogg uppdateras kontinuerligt med allmänna nyheter kring tull och IT av Robert Bonde, CargoITs expert inom tull och produktchef för CIS Tull. Återkom ofta för att ta del av nyheter, trender, rykten och möjligheter. Allt som har med tull att göra med andra ord!

 

 

Robert Bonde, product manager CIS Customs

 

Systemleverantörsmöte

1:a februari 2017 kommer Tullverket att hålla ett Systemleverantörsmöte för systemleverantörer som utvecklar IT-lösningar för det nya Tullagerförfarandet. CargoIT kommer givetvis att närvara.

 

CWDS 2016-12-12

CargoIT är klara med CWDS – Standarddeklarationen men avvaktar publicering av Slutprov hos Tullverket och dess prövning innan vi kan ge ut produkten till kund.

 

Tullverket skjuter på det elektroniska tullagerförfarandet (2016-03-08)

Tullverket har beslutat att skjuta fram driftsättningen av det nya elektroniska tullagerförfarandet från den 1 maj till den 1 november 2016. Den främsta anledningen till beslutet är att EU kommissionen nyligen levererat sin mappningsspecifikation mellan UCC och WCO datamodell vilket påverkar arbetet med framtagning av slutlig version av tekniska specifikationer samt implementering av dessa förändringar i Tullverkets IT-stöd. Detta innebär att införandet av nya tullagerförfarandet inte kan  starta enligt ursprunglig plan i maj 2016. En annan viktig anledning är att den nya Tulldatalagen (TDL) troligtvis kommer träda i kraft den 1 november. Den nya TDL innebär en möjlighet att skicka ett utökat informationsinnehåll mellan tillståndhavare och deklaranter vilket varit en viktig möjlighet för näringslivet. Detta innebär en längre period för att utveckla och testa implementationen.

 

 

 

 

robert bonde2

28e februari var datumet som Tullverket hade gett systemleverantörer för driftsättning av Standarddeklaration med hänförande till Tullager. Mer dokumentation kring journalhantering skulle även finnas på plats.

I dagsläget har varken slutprov eller vidare dokumentation kring förfarandet publicerats. Detta gör att CargoIT får avvakta med testning och godkännande av CIS Tull med detta förfarande tills Tullverket kommer ut med denna information. Inget nytt datum har ännu publicerats. Vi inväntar även instruktioner för hur Tullverket vill ha tabellers utseende och riktlinjer på hur de vill att Tillståndshavaren ska kunna återge information ur sin Tullagerbokföring. /Robert Bonde, Produktchef CIS Tull

 

Artikelbaserad Tullagerbokföring – CIS Tullager

CargoIT erbjuder två typer av tullagerbokföring godkänd av Tullverket.

 

Ärendebaserat Tullager

Med den ärendebaserade Tullagerbokföringen skapas redovisningen utifrån dina tullrörelser per automatik. Du slipper föra en redovisning separat. CIS Tull för journalen för dig. Ifall du har överföringar som inte går in i journalen kan du skapa ett ärende där detta bokförs så att det visas i journalen. Ett enkelt system för dig med kolli in och kolli ut och klara sig utan att leverera artikelvis per styck. 

 

 

Artikelbaserat Tullager – CIS Tullager

Det artikelbaserade tullagerbokföringssystemet är ett avancerat system som gör tullagerhanteringen enkel att administrera på artikelnivå. Vi har kunder som har alltifrån ett fåtal artiklar till väldigt många.

Kortare funktionsbeskrivning:
Med en integration mot affärssystem eller liknande förs uppgifter mellan systemen. Via Standarddeklarationsfil, intagsfil, uttagsfil och inventeringsfil styrs alla flöden. 
När intagsfilen kommer matchas denna mot Standarddeklarationens uppgifter och skapar där lossningsrapport, status på lagret, ompaketering t ex split till styck, mm. 
När uttagen görs skapas tullärenden av olika slag och uppgifter beroende på tillstånd, förfarande, destinationsland, mm. CIS Tullager bedömer uttaget och skapar deklarationer utifrån dessa med automatiskt plock ifrån G-nummer enligt Tullverkets regler för uttag. 
Flera vyer för att följa sitt Tullager finns för egen redovisning samt för att Tullverket ska kunna följa och få ut statistik om Tullagerrörelserna. CIS Tullager hanterar även unionsvaror och presenterar antalet unionsvaror samt tredjelandsvaror på lagret på artikelnivå allt enligt Tullverkets nya lagkrav.

 


Vill du veta mer om produkten? Fyll i kontaktformuläret HÄR eller vänligen kontakta: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

+46 (0)8 - 594 806 30

Underkategorier

Breadcrumbs